Voorlopige straf opgelegd door vereniging

Een vereniging kan zelf alvast een speler voor één of meer wedstrijden uitsluiten nadat hij een rode kaart heeft gekregen of een gele kaart die tot strafoplegging zal leiden. De tuchtcommissie zal daarmee in haar uitspraak rekening houden. De verenigingsuitsluiting moet dan wel aan enkele voorwaarden voldoen.

1. Een bevoegde verenigingsfunctionaris moet de uitsluiting ten minste twaalf uur voor de eerstvolgende wedstrijd (na de wedstrijd waarin de speler de rode kaart of gele kaart heeft ontvangen) per e-mail melden aan tuchtcommissie@knkv.nl.
2. Indien de uitsluiting door de vereniging meer dan één wedstrijd bevat, dienen die wedstrijden een niet onderbroken reeks te zijn.
3. De strafoplegging van de vereniging mag niet afwijken van de regels uit het tuchtreglement die gelden als de tuchtcommissie een straf oplegt.
Het gaat om gevallen die nog onder behandeling van de tuchtcommissie zijn. Als de tuchtcommissie uitspraak heeft gedaan, heeft de betrokken speler altijd het recht in beroep te gaan en opschorting van de straf te vragen bij de voorzitter van de commissie van beroep totdat zijn zaak door die commissie behandeld is.