Straffen naar functie

Het tuchtrecht in het KNKV heeft als uitgangspunt dat iemand gestraft wordt in functie. Dus als een speler tijdelijk wordt uitgesloten, dan is dat als speler en niet als coach, scheidsrechter, verzorger en noem maar op. Een uitgesloten scheidsrechter mag gewoon spelen en coachen, een uitgesloten verzorger mag spelen en fluiten en ook een uitgesloten coach mag spelen en fluiten. Hieruit valt tevens af te leiden dat een uitgesloten speler een team en dus ook zijn eigen team wel mag coachen. Dat lijkt vreemd, maar het is de consequentie van de keuze voor straffen naar functie.

Bij iemand met een bankfunctie (coach, verzorger) komt er wel altijd als extra voorwaarde bij dat hij in geen enkele functie op de bank mag zitten. Anders wordt een uitgesloten coach even verzorger en een uitgesloten verzorger mentaal therapeut. Dat is te simpel.

Een uitgesloten coach (of andere bankzitter) mag zich dus alleen in de toeschouwersruimte bevinden. Hij mag geen aanwijzingen geven, geen vervangingen of time-outs aanvragen en in de rust van de wedstrijd zich niet in de kleedkamer bevinden. Bij een geconstateerde en aangegeven overtreding hiervan treedt de tuchtcommissie hard op. Meestal volgt bij vaststelling van de overtreding een schorsing als lid van het KNKV voor enkele maanden.