Verklaringen

De verenigingen zijn verplicht er zorg voor te dragen dat betrokkene, de beide aanvoerders en degenen die naar het oordeel van de scheidsrechter een actieve of passieve rol bij het wangedrag hebben vervuld hun bevindingen op papier te zetten. Deze verklaringen dienen uiterlijk op de tweede werkdag na de wedstrijd op het bondsbureau te Zeist te zijn (tuchtcommissie@knkv.nl). Uiteraard geldt de verplichting een verklaring in te zenden ook voor de scheidsrechter. Ook assistent-scheidsrechters, beoordelaars en juryvoorzitters zijn verplicht om een verklaring in te zenden. Onmiddellijk na afloop van de wedstrijd stelt de aanvoerder van de thuisspelende vereniging alle genoemde personen een blanco strafformulier ter hand. De strafformulieren kunnen vanaf de KNKV-site worden gedownload.