Informatie over aangifte bij de tuchtcommissie

Aangifte kan op twee manieren plaatsvinden:

a. door de scheidsrechter via vermelding van de overtreding of de onregelmatigheden op het wedstrijdformulier;

b. door elk lid van het KNKV via een afzonderlijke aangifte.

Dit laatste moet schriftelijk gebeuren. Een model van het aangifteformulier is via de KNKV-site te downloaden. In de aangifte moet zo nauwkeurig mogelijk zijn vermeld welke overtreding is gepleegd, alsmede door wie, waar en wanneer deze is geschied; zie artikel 15 van het tuchtreglement. Als te veel gegevens ontbreken of de aangifte te onduidelijk is, wordt deze niet in behandeling genomen. De tuchtcommissie gaat niet zelf op onderzoek uit.

Artikel 13 lid 2 sub b van het tuchtreglement stelt als voorwaarde dat de aangever belanghebbend is. Dat voorkomt dat derden die van een overtreding getuige zijn, aangifte kunnen doen. 
Voorbeelden van belanghebbenden zijn: actief bij de wedstrijd betrokken spelers, speelsters, scheidsrechter en andere officials.
Voorbeelden van niet-belanghebbende personen kunnen zijn: willekeurige toeschouwers, tv-kijkers, collega-scheidsrechters, personen van een ander team uit dezelfde poule als waarin de clubs tussen wie de wedstrijd gespeeld werd.
Het bondsbestuur is te allen tijde belanghebbend. 

Voor een afzonderlijke aangifte geldt een speciale procedure, die kan leiden tot het in staat van beschuldiging stellen van de beklaagde. Hij wordt in de gelegenheid gesteld om zich te verweren.