Informatie over wegzending (rode kaart)

Bij de rode kaart (wegzending) hoort een aantal codes. In Bestuursbesluit formele waarschuwing en wegzending is beschreven in welke gevallen een scheidsrechter de rode kaart moet tonen. De codes zijn vermeld op de codekaart.

De aantekening van wegzending van de scheidsrechter op het wedstrijdformulier geldt als aangifte bij de tuchtcommissie en leidt altijd tot een tuchtzaak. De verschuldigde onkostenvergoeding voor de behandeling van deze tuchtzaak bedraagt 10 rekeneenheden (behalve bij vrijspraak).