Werkwijze in tuchtkamers

Voor de behandeling van iedere zaak wordt een kamer samengesteld die meestal uit vier leden bestaat. Er zijn vijf kamers met een vaste samenstelling voor zaken tegen personen: één behandelt voornamelijk zaken uit het topkorfbal, de andere vier werken regionaal. Er kunnen redenen zijn om een zaak onder te brengen in een andere regio, soms kan een lid niet meedoen aan de behandeling van een zaak en wordt een lid van een andere kamer toegevoegd en soms wordt een speciale kamer samengesteld.

Er is een speciale kamer voor zaken betreffende discriminatie en seksuele intimidatie.

Heel af en toe ontvangt de tuchtcommissie aangifte van de beschuldiging van doping. Daarvoor bestaat een dopingreglement dat gebaseerd is op het nationaal dopingreglement zoals dat op basis van de World Anti-Dopingcode van de WADA is opgesteld door de Nederlandse Dopingautoriteit. Doping komt gelukkig maar heel weinig voor; te weinig om hier verder op in te gaan. De tuchtcommissie behandelt dopingaangiften echter wel.

De zaken tegen verenigingen worden behandeld door de wedstrijdkamer die uit zes leden bestaat die in wisselende samenstelling uitspraken doen.

Evenals andere sportbonden heeft het KNKV een vertrouwenspersoon voor gevallen van seksuele intimidatie. Deze vertrouwenspersoon staat los van de tuchtcommissie. Wie in vertrouwen iets kwijt wil, een situatie wil voorleggen of advies wil in zaken van mogelijke seksuele intimidatie, kan met deze vertrouwenspersoon contact opnemen. De vertrouwenspersoon kan benaderd worden via 0343-499600. Voor seksuele intimidatie is er een apart reglement.