Adres, bereikbaarheid

De tuchtcommissie is te bereiken via tuchtcommissie@knkv.nl. De e-mail wordt dagelijks uitgelezen, ook op avonden en in het weekend, zij het minder frequent.

De tuchtcommissie is tevens bereikbaar per briefpost op het adres KNKV,  Postbus 417, 3700 AK Zeist.

Tijdens kantooruren is de tuchtcommissie telefonisch bereikbaar: 0343 – 499600.