DR 8.01 BB verboden groepen van stoffen en verboden methoden

Het Bondsbestuur heeft in zijn vergadering van 29 juni 2019 het navolgende besluit genomen met betrekking tot de lijst van verboden groepen van stoffen en verboden methoden, als bedoeld in artikel 2 lid 2 en artikel 13 van het dopingreglement.

1. De lijst van verboden middelen en methoden is, met inachtneming van het bepaalde onder 2 en 3, gelijk aan de laatste versie van de door de Dopingautoriteit vertaalde lijst van verboden groepen van stoffen en verboden methoden van het Internationaal Olympisch Comité (de dopinglijst).

2. De in lid 1 bedoelde lijst wordt toegezonden aan de besturen van de verenigingen, waartoe de speelsters en spelers van de geregistreerde doelgroep voor dopingcontroles behoren en wordt op verzoek aan anderen toegezonden.

3. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2019.