RvW 3.27 RB wedstrijden met schotklok

De Bondsraad heeft op 29 juni 2019 op grond van het bepaalde in paragraaf 1.7 van de spelregels het onderstaande besluit genomen.

  1. In de zaalkorfbalcompetitie wordt in de volgende klassen met een schotklok gespeeld: Korfbal League, de reserve Korfbal League, de hoofd- en reserve hoofdklasse senioren, de overgangs- en reserve overgangsklasse senioren, de eerste klasse, de hoofdklasse A- en B-jeugd en de overgangsklasse A-jeugd.
    In de zaaldameskorfbalcompetitie wordt in de volgende klassen met schotklok gespeeld: Dames Topklasse, Dames Hoofdklasse, Dames reserve topklasse en de Dames A-jeugd hoofdklasse.
  2. In de overige klassen in de zaalkorfbalcompetitie wordt zonder schotklok gespeeld.
  3. In de gehele veldkorfbalcompetitie wordt zonder schotklok gespeeld.
  4. Voor de wedstrijden met een schotklok moet de benodigde materialen en bescheiden aanwezig zijn conform Reglement van Wedstrijden artikel 37 lid 4. 
  5. Voor de wedstrijden met een schotklok moet een reguliere personele bezetting van de jurytafel zijn, die bestaat uit de juryvoorzitter, de tijd- en scorewaarnemer, de bediener van de schotklok en eventueel de speaker en de statisticus.
  6. Voor de in punt 1 genoemde klassen kunnen in bestuursbesluiten ook andere bijzondere bepalingen worden vastgesteld.
  7. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2019.