RvW 3.20 BB Verplaatsen Wedstrijd

Het Bondsbestuur heeft in zijn vergadering van 27 juni 2016 het navolgende besluit genomen ten aanzien van het verplaatsen van wedstrijden zoals genoemd in artikel 12 van het Reglement van Wedstrijden.

1. Breedtekorfbal

a)    Verplaatsen is te allen tijde mogelijk, met dien verstande dat wedstrijden uit de1e helft veld voor1november gespeeld moet worden, wedstrijden van de zaalcompetitie voor eerste inhaalronde van het veld en wedstrijden uit de 2e helft veld voor15 juni gespeeld moeten zijn.

b)    Indien een wedstrijd naar een latere datum wordt verplaatst of naar een andere tijd/locatie op dezelfde dag (of in hetzelfde speelweekend) dienen beide clubs dit voor12.00 uur op de eerstvolgende werkdag na de oorspronkelijke speeldatum te melden via de wijzigingsmodule in Sportlink Club.

c)     Indien een wedstrijd naar een eerdere datum wordt verplaatst dienen beide clubs dit voor12.00 op de laatste werkdag voor de nieuwe speeldatum te melden via de wijzigingsmodule in Sportlink Club.

2. Wedstrijdkorfbal

1. Algemeen

a)    Wedstrijden uit ronde 1t/m 12 (ronde 1t/m 5 in gesplitste competitie) volgens de jaarplanning mogen te allen tijde verplaatst worden. Met dien verstande dat wedstrijden uit de eerste helft van de veldcompetitie ook daadwerkelijk voor de zaal gespeeld moeten worden.

b)    Wedstrijden vanaf ronde 13 (ronde 5 (en 6) in gesplitste competitie) mogen alleen met toestemming van het bondsbureau zoals genoemd in lid 24 van de statuten (hierna te noemen bureau)  naar een latere datum worden verplaatst

c)     Wedstrijden mogen niet na de laatste ronde gespeeld worden. Zolang er geen terugkoppeling vanuit het bureau is gekomen, blijft het oorspronkelijk vastgestelde speelmoment staan.

d)    De thuisspelende vereniging regelt de accommodatie (gereserveerd / ingehuurd)

e)    Beide clubs dienen de wijziging te verwerken in de wijzigingsmodule in Sportlink Club. Wijzigingen in de wijzigingsmodule in Sportlink Club, die zijn ontvangen na 16.00 uur op de laatste werkdag voor de oorspronkelijk vastgestelde speeldatum, worden niet in behandeling genomen.

f)     Bij wijzigingen minder dan 48 uur voor de oorspronkelijk vastgestelde datum dienen beide verenigingen zelf de scheidsrechter op de hoogte te stellen van het niet spelen op de oorspronkelijk vastgestelde datum/tijd.

2. Wedstrijd verplaatsen naar een datum voor de oorspronkelijke speeldatum

Indien de wijziging in de wijzigingsmodule in Sportlink Club verwerkt is voor 12.00 uur op de voorlaatste werkdag voor de nieuwe speeldatum is de wijziging akkoord, mits voldaan is aan de bepalingen a t/m d onder 2.1.

3. Wedstrijd verplaatsen naar een datum na de oorspronkelijke speeldatum

Indien de wijziging in de wijzigingsmodule in Sportlink Club verwerkt is voor12.00 uur op de laatste werkdag voor de oorspronkelijk vastgestelde speeldatum en de nieuwe speeldag ligt meer dan 2 werkdagen na de oorspronkelijk vastgestelde speeldatum is de wijziging akkoord, mits voldaan is aan de bepalingen a t/m d onder 2.1.

4. Wedstrijd alleen in aanvangstijd wijzigen

Indien de wijziging in de wijzigingsmodule in Sportlink Club verwerkt is voor 12.00 uur op de voorlaatste werkdag  voor de oorspronkelijk vastgestelde speeldatum is de wijziging akkoord, mits voldaan is aan de bepalingen a t/m d onder 2.1.

3. Topkorfbal

In topkorfbal mag er alleen na toestemming van het bureau verplaatst worden

4. Sancties

Indien een wedstrijd niet op de oorspronkelijk vastgestelde datum/tijd is gespeeld en er geen tijdige wijziging doorgevoerd is in de wijzigingsmodule in Sportlink Club zijn de Bestuursbesluiten schikkingsregeling wedstrijdkorfbal respectievelijk breedtekorfbal van toepassing.

Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2016.