RvW 4.12 Bestuursbesluit spelerskaarten

Het Bondsbestuur heeft in zijn vergadering van 27 juni 2016 besloten de invoering van de digitale spelerskaart mogelijk te maken. Vooruitlopend op de (mogelijke) aanpassing van artikel 41 van het reglement van wedstrijden zijn de volgende voorwaarden, als bedoeld in artikel 41 lid 2 van het reglement van wedstrijden, vastgesteld betreffende de spelerskaarten en het gebruik ervan.

Digitale spelerskaart

 1. Conform artikel 39 lid 1 van het Reglement van Wedstrijden is het digitale wedstrijdformulier, mDWF, in alle klassen in alle districten verplicht.. In deze klassen wordt alleen gebruik gemaakt van de digitale spelerskaart.
 2. De digitale spelerskaart maakt volledig deel uit van het mDWF. Daarop wordt o.a. de wedstrijdcategorie vermeld waarin men gerechtigd is uit te komen.
 3. Voor de digitale spelerskaart zijn de volgende bepalingen van kracht:
  1. De vereniging dient er zorg voor te dragen daarop een goed gelijkende (nieuwe) pasfoto zichtbaar is.
  2. Er worden geen kleurcoderingen gehanteerd;
  3. De geldigheidsduur van de spelerskaarten is twee jaar;
  4. Indien van een speler geen spelerskaart aanwezig is, mag deze zich op een andere wijze legitimeren. Deze legitimatie kan geschieden m.b.v. een officieel document dat voorzien is van een goed gelijkende foto en een waarborg geeft van de juistheid van de gegevens (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs).De digitale pasfoto dient via de Sportlink Club te worden ge-upload.
  5. De (jeugd)scheidsrechter is verplicht de spelerskaarten in tegenwoordigheid van de aanvoerders (of bij jeugdwedstrijden coaches) van beide ploegen te controleren. Hieronder wordt verstaan het vergelijken van de foto’s op de spelerskaarten met de spelers van de desbetreffende wedstrijd alsmede het vergelijken van de namen op de spelerskaarten met die op het wedstrijdformulier.
  6. De controle moet ook plaatsvinden bij een invallende speler. Eventueel vindt deze controle pas in de rust of onmiddellijk na de wedstrijd plaats.
 4. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2016.