Verenigingsarbitrage

Elke korfballer een begeleide en opgeleide scheidsrechter in een sociaal veilige sportomgeving, gefaciliteerd door competente (sport)bestuurders. Dat is hoe we onze sport in Nederland willen organiseren. Goed kader blijkt een belangrijk bindingsmiddel voor korfballers om op de vereniging actief te blijven. Voldoende en opgeleide scheidsrechters en beoordelaars/rapporteurs zorgen voor een prettig en veilig sportklimaat. Het streven is om te zorgen dat alle wedstrijden gefloten worden door bekwame scheidsrechters, die indien nodig begeleid worden door beoordelaars en rapporteurs. De kwaliteit en het plezier van het korfballen zal daardoor toenemen.

Samen met de verenigingen wil het KNKV zorgen voor een betere kennis van de spelregels, meer opgeleide scheidsrechters op alle niveaus en een proactieve verenigingsorganisatie.
Als hulpmiddel voor verenigingen om uitvoering te geven aan de inrichting van goed beleid en daaraan gekoppelde activiteiten op het gebied van verenigingsarbitrage is het Handboek Verenigingsarbitrage opgesteld. In dit handboek worden een aantal stappen beschreven die de verenigingen op weg helpen om te zorgen voor voldoende en opgeleid arbitraal verenigingskader. Hierin vind je voorbeeldmateriaal van verenigingen die zich in de praktijk bewezen hebben.

Heb je vragen over verenigingsarbitrage? Neem dan contact op met jouw verenigingsadviseur.