WOZ-waarde te hoog of OZB niet juist? Maak bezwaar!

Het kan zijn dat je als vereniging te veel onroerendezaakbelasting betaalt omdat de WOZ-waarde te hoog is vastgesteld. Een juiste waardevaststelling kan een vereniging jaarlijks behoorlijk financieel voordeel opleveren. Bezwaar maken tegen de aanslag kan lonen, het stappenplan van het KNKV kan je hier bij helpen.

De Wet waardering onroerende zaken (WOZ) regelt de waardering van onroerende zaken ten behoeve van diverse belastingen zoals de onroerendezaakbelasting (OZB). Het gaat hierbij om de waarde van de grond, het clubhuis, de kleedkamers en andere opstallen. Soms wordt bij het berekenen van de waarde niet altijd de juiste situatie genomen. Zo kan een vereniging ten onrechte als eigenaar aangemerkt zijn of worden opstallen gewaardeerd die al jaren geleden gesloopt zijn.

Bepaling WOZ-waarde
Sportcomplexen worden door gemeenten automatisch voorzien van een WOZ-waarde. Vaak wordt met bijzondere omstandigheden zoals de soort ondergrond, de onderhoudstoestand, de leeftijd van de gebouwen en de bezettingsgraad onvoldoende rekening gehouden. Als de WOZ-waarde te hoog is vastgesteld, betekent dat voor een vereniging hoge lokale kosten.

Bezwaar maken
Heb je het idee dat de aanslag gemeentelijke belastingen te hoog is dan kun je als vereniging bezwaar maken tegen deze aanslag. Dit neemt vaak veel tijd in beslag en vereist veel kennis. Om meer inzicht te krijgen in de WOZ, OZB en het maken van bezwaar heeft het KNKV een stappenplan opgesteld. Heb je hier hulp bij nodig? Neem dan contact op met jouw verenigingsadviseur.

Datum: 16 januari 2020 uur

Accommodatie