Werkgeversvereniging opgericht met eigen cao Sportverenigingen

Veel verenigingen zagen zich gedwongen om na het ingaan van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in 2015 trainers aan de kant te zetten, omdat zij deze niet al na twee jaar in vaste dienst wilden nemen. Door zich aan te sluiten bij NIDS krijgen sportverenigingen hierin meer ruimte. Zij kunnen dan maximaal zes contracten voor bepaalde tijd aangaan binnen 48 maanden. Dit geldt voor iedereen met wie zij een dienstverband aangaan. Voor veel verenigingen is deze ruimte enorm welkom.   

Cao nu voor iedere vereniging beschikbaar

Lees het hele artikel op de website van NLPenningmeester.

Datum: 7 april 2017 uur

Beleidszaken Regelgeving