Waardevolle bijeenkomsten voor ruim tweehonderd bestuurders

De afgelopen periode waren ruim tweehonderd bestuurders aanwezig bij de Breek-de-Week-bijeenkomsten. Het KNKV organiseerde vijf bijeenkomsten om verenigingen te versterken met kennis en expertise door de relatie tussen het KNKV en de verenigingen én tussen verenigingen onderling te verbeteren.

Op de Breek-de-Week-bijeenkomsten ontmoetten bestuurders elkaar in een laagdrempelige setting. De avonden begonnen met een gezamenlijke maaltijd waar bestuurders de gelegenheid kregen om met elkaar in gesprek te gaan. Tijdens het officiële gedeelte werd ingegaan op de Gezondere Sportkantine, Vereniging Centraal en Technisch Beleid. Als afsluiter kregen bestuurders opnieuw de gelegenheid om hun netwerk verder uit te bereiden.

Gezondere Sportkantine
Tijdens de bijeenkomsten vertelde Team:Fit hoe het verenigingen helpt hun sportkantine gezonder te maken. Nadat een vereniging zich heeft aangemeld, komt er gratis een persoonlijke Team:Fit-coach langs op de vereniging. Deze coach bespreekt de ideeën van de vereniging en helpt de vereniging op weg naar een gouden, zilveren of bronzen certificaat.

Vereniging Centraal
Na de presentatie van Team:Fit liet Gert Jan Kraaijeveld, manager Korfbalparticipatie, een video zien waarin werd uitgelegd wat Vereniging Centraal inhoudt. Kraaijeveld vertelde over de persoonlijke relatie die het KNKV gaat opbouwen met elke vereniging en stelde in elk district de desbetreffende verenigingsadviseurs voor. Bestuurders waren positief over de lijn die het KNKV hiermee inzet: ‘’Niet eerst zien en dan geloven, maar eerst geloven en dan zien. Ik geloof hierin en denk dat de verhoogde inzet van verenigingsadviseurs een goede stap is!’

Technisch Beleid
Als laatst werd er gesproken over Technisch Beleid. Er werden een aantal stellingen behandeld en er werd in groepen gediscussieerd over Technisch Beleid. Hierna gaf bondscoach Wim Scholtmeijer antwoord op de vragen van bestuurders. Tijdens de bijeenkomsten bleek dat Technisch Beleid bij de verenigingen momenteel zeer actueel is. Het KNKV is bezig met het uitwerken van dit thema om in de loop van de eerste helft van 2020 het land in te gaan en de verenigingen verder te helpen op gebied van Technisch Beleid.

Positieve reacties
Zowel het KNKV als de aanwezige bestuurders waren positief over de bijeenkomsten. Ingrid Sijstermans, procesbegeleider Vereniging Centraal: ‘’We kijken terug op vijf succesvolle bijeenkomsten. Er hing een positieve sfeer en het was goed om te zien dat bestuurders van elkaar leerden en aangaven met nieuwe kennis naar huis te gaan.’’ Reacties van bestuurders waren onder andere: ‘’DSO staat voor Door Samenspel Overwinnen, dat voel en ervaar ik ook tijdens deze avond. Top!’’, ‘’Fijn om in gesprek te gaan met andere verenigingen. Ik ga met veel nieuwe ideeën terug naar huis’’ en ‘’De inhoud was erg nuttig en ik ben er de volgende keer zeker weer bij.’’

Zichtbaarheidsbijeenkomsten
De komende maanden staan er bijeenkomsten ‘Stand out in the crowd’ op de agenda. Tijdens deze gratis bijeenkomsten helpt het KNKV verenigingen op het gebied van zichtbaarheid. Er wordt ingegaan op vragen als ‘Hoe wordt mijn vereniging gevonden tussen alle andere sporten?’ en ‘Hoe komt mijn vereniging op het netvlies van de potentiële sporter?’ Meld je snel aan voor één van de avonden want vol=vol!

Datum: 4 oktober 2019 uur