Voortgang NKSV 2.0

Zoals eerder aangekondigd is een projectgroep NKSV 2.0 bezig met een herstart van de Nederlandse Korfbalscheidsrechtersvereniging. De NKSV behartigt de belangen van alle officials binnen de korfbalarbitrage.

Alvorens deze projectgroep, bestaande uit inmiddels vijftien personen, aan de gang gaat wil de groep graag alle (administratieve) zaken op orde hebben. Ook gaat de projectgroep graag in gesprek met het KNKV - de eerste gesprekken hebben al plaatsgevonden - over de invulling van diens belangrijkste doel: belangenbehartiging voor alle arbitrage-officials.

Alle leden en verenigingen die lid zijn van de NKSV hebben inmiddels een brief ontvangen met als bijlage de bijgewerkte notitie met de mogelijke doelen. Deze brief en bijlage kun je lezen op de website van de NKSV.

Datum: 6 juni 2019 - 11:35 uur

Arbitrage