Verenigingsmonitor: inzicht in je vereniging

Donderdag 30 april hebben alle secretarissen een uitnodiging ontvangen voor de verenigingsmonitor. De verenigingsmonitor brengt situaties van verenigingen in kaart op basis van een vragenlijst. Dit resulteert in een benchmarkdashboard waarin bestuurders hun vereniging kunnen vergelijken met andere verenigingen en op basis daarvan beleid kunnen ontwikkelen. Bestuurders kunnen de verenigingsmonitor invullen tot 30 juni 2020.

Met de verenigingsmonitor krijgen bestuurders inzicht in hoe de vereniging ervoor staat. Door de vereniging in het benchmarkdashboard te vergelijken met andere verenigingen, zien ze op welke terreinen het goed gaat, waarin verbeteringen doorgevoerd kunnen worden en waar kansen liggen. Zo kunnen ze beleidsplannen herijken, nieuwe plannen ontwikkelen en samen met het KNKV kijken wat de ondersteuningsmogelijkheden zijn. Een extra voordeel is dat de ingevulde gegevens bewaard blijven zodat de vereniging historie opbouwt.

Invullen verenigingsmonitor
Als bestuurders hun vereniging in het benchmarkdashboard willen vergelijken met andere verenigingen, dienen ze eerst een vragenlijst in te vullen. Deze bevat ongeveer 125 vragen en het kost ongeveer twee uur om de vragenlijst in te vullen, dit hoeft niet in één keer. De vragen gaan onder andere over verenigingsbeleid, accommodatiezaken, technisch beleid, arbitrage en zichtbaarheid.

Proces
Donderdag 30 april hebben alle secretarissen een e-mail ontvangen met inloggegevens voor de vragenlijst. Bestuurders hebben twee maanden de tijd om de vragenlijst in te vullen, dit kan tot 30 juni 2020. Snel na deze datum ontvangt elke vereniging die de vragenlijst heeft ingevuld inloggegevens voor het benchmarkdashboard.

Starten met de vragenlijst
Voordat bestuurders beginnen met het invullen van de vragenlijst, adviseren we om de veelgestelde vragen goed door te lezen. Daar is onder andere te lezen wat een vereniging aan de verenigingsmonitor heeft, op welke manier bestuurders de vragenlijst het beste kunnen invullen, waarom de vragenlijst vragen en termen bevat die wij niet gebruiken of die wij anders verwoorden bij korfbal en hoe het zit met privacy van gegevens.

Vragen
Wie na het doorlezen van de algemene informatie en veelgestelde vragen inhoudelijke vragen heeft over de verenigingsmonitor kan contact opnemen met projectleider Mariska Kool via mariska.kool@knkv.nl. Secretarissen die geen uitnodiging hebben ontvangen kunnen contact opnemen met Margriet Lemkes via margriet.lemkes@knkv.nl.

Datum: 13 mei 2020 uur

Sport Intelligence Vereniging Centraal