Vereniging(en) Centraal: DOW & Wêz Handich

Als er twee verenigingen zijn die bewijzen dat één en één drie is, dan zijn het wel De Oanhâlder Wint (DOW) en Wêz Handich. De beide Friese verenigingen werken al ongeveer tien jaar samen. Een samenwerking die begon op school.

De twee zoons van de toenmalige voorzitters Gooitzen Zuiderveld (DOW) en Ljibbe Veenstra (Wêz Handich) zaten namelijk bij elkaar in de klas, wat zorgde voor de eerste verkennende gesprekken. Beide verenigingen kenden namelijk een probleem in het samenstellen van teams en andere verenigingen begonnen spelers te benaderen. Er bleek een match tussen zowel de verenigingen en de leden. In het eerste seizoen besloten de Friese verenigingen de juniorenploegen samen te brengen.

In een gesprek kijken Christine Meijers (huidige voorzitter van DOW) en Ljibbe Veenstra (inmiddels ex-voorzitter van Wêz Handich) terug op die beginperiode en hoe beide clubs er momenteel voor staan. Uiteraard werd het vraagstuk van de eerste samenwerking destijds eerst bij de spelers en ouders neergelegd, die kwamen met positieve reacties. De samenwerking liep goed, mede dankzij goede trainers stonden er meer uitgebalanceerde teams. Gezamenlijk trainen leidde bovendien tot een goede ontwikkeling. Inmiddels zijn er ook allemaal vriendschappen ontstaan.

Die samenwerking in de junioren werd uiteraard na een seizoen geëvalueerd en dat zorgde voor een verlenging van nog een jaar. Na veel overleggen en gesprekken voeren werd het zelfs doorgetrokken naar de senioren. Inmiddels levert de samenwerking zeven senioren-, één midweek-, één junioren- en twee aspiranten teams op. De jongste jeugd speelt los van elkaar in eigen dorp.

Match in DNA van clubs
Om tot een samenwerking te komen, was het noodzakelijk dat er een match kwam. Niet alleen beide voorzitters bleken goed door een deur te kunnen, ook het DNA van beide verenigingen strookte. Beide clubs zijn geënt op een goede sfeer, bij DOW draait het meer om gezelligheid, bij Wêz Handich is het op de eerste plaats belangrijk dat iedereen meedoet. Beide verenigingen werken veel samen, en staan daar ook positief in. Dat moet ook wel, vinden ze. Er is veel gezamenlijk overleg en er heerst openheid in besturen. Desondanks beheren beide clubs hun eigen financiën en hebben een eigen bestuur.

Samenwerking zorgt voor verrijking
Om tot een dergelijke samenwerking te komen is er veel communicatie noodzakelijk, ook richting de leden. De achterban verdient die goede communicatie ook, het is van belang om de sentimenten te managen en iedereen te betrekken bij de plannen voor de toekomst. Wêz Handich en DOW helpen elkaar op alle vlakken, problemen worden, waar nodig, in gezamenlijkheid opgelost. Dat kan gaan over wedstrijd- en competitiezaken, maar ook over de scheidsrechterproblematiek of het aanstellen van een hoofdtrainer.

Inmiddels leidt de samenwerking tot twee meer vitale verenigingen, iets wat zonder samenwerking in het gedrang was gekomen. Bovendien kunnen de kinderen in hun eigen omgeving en eigen dorp korfballen. De gouden tip van beiden: Respecteer elkaar, overleg veel en gun elkaar. Door vooral te doen en gaandeweg bijsturen ontstaat vanzelf 1+1 = 3. Het geeft verrijking vanuit alle dimensies, de familie is uitgebreid.

Datum: 10 december 2018 uur

Best Practice Best Practice Fusie / Samenwerking verenigingen Vereniging Centraal