Vereniging Centraal: Olympia ‘22

In een krimpregio een lichte ledengroei realiseren is een knappe prestatie. Het lukt Olympia ’22 uit het Achterhoekse Borculo. Voorzitter Erik Huijsmans: “De vereniging zit in de haarvaten van de leden. Zij laten zich ook overal zien.”

“Onze uitdaging is om ons ledenaantal – zo’n honderdvijftig – stabiel te houden.” Met behulp van het programma ‘Besturen met een visie’ is Olympia ‘22 enkele jaren geleden een weg ingeslagen, waarbij de focus op de jeugd kwam te liggen. Daarbij staarde de vereniging zich niet blind op aantallen, maar juist op kwaliteit.

“Toen ik voorzitter werd begonnen we met de puntjes op de i te zetten. Dat doen we met de juiste mensen, die met veel plezier op de juiste plek zitten. Iedereen doet iets en kan handelen vanuit eigen kwaliteit.” Daar zit geen toverformule achter, want dat ging bijna vanzelf. “Dit wordt als bijzonder ervaren en ook zo met elkaar gedeeld.”

Het is acht jaar geleden dat Huijsmans voorzitter werd van Olympia ’22, nadat hij al drie jaar in het bestuur zat. Al vanaf zijn twaalfde is hij lid, mede dankzij het enthousiasme van zijn vader. “Ik ging het bestuur in met de motivatie dat het goed was voor m’n persoonlijke ontwikkeling. Daarbij zag ik veel kansen voor de vereniging en aan die ontwikkeling wilde ik met een positieve attitude m’n steentje bijdragen.” Als voorzitter wil hij zichtbaar en benaderbaar zijn en samen met zijn collega-bestuursleden voor alle leden aandacht hebben.

Schoolkorfbal
Eén van de succesfactoren van de vereniging is het schoolkorfbal. Voorafgaand aan het toernooi in september worden – onder schooltijd - trainingen aan de scholen gegeven op de accommodatie van de vereniging. Het toernooi zelf trekt zo’n 250 kinderen, verdeeld over ongeveer veertig teams. “Groep 3 en 4 staan in de schijnwerpers en tijdens het toernooi nodigen betrokken vrijwilligers de ouders uit om de kinderen langs te laten komen voor een training, die weer wordt opgevolgd door een vriendjes en vriendinnetjestraining in oktober en november. “Onze ‘eigen’ kinderen mogen tijdens die training vriendjes en vriendinnetjes meenemen.”

De kinderen worden getraind door eigen leden – waaronder A’s en B’s -, die worden opgeleid door ervaren trainers. Zo ontstaat er ook geen kaderprobleem. “We moeten het vooral simpel en pragmatisch houden en – heel belangrijk - doen.” Op andere leeftijdscategorieën zet de vereniging niet actief in. “Bij ons blijf je echt voor het plezier korfballen.”

Zichtbaarheid
Olympia ’22 vindt het belangrijk om goed zichtbaar te zijn. Het profileert zich met de geelzwarte kleuren in Borculo en is actief op social media en richting de lokale kranten. “Een van onze leden schrijft leuk en heeft de juiste contacten.” Dit jaar was er de reis naar de finale in de Ziggo Dome – voor een groot deel betaald door de vereniging – en dat was volgens Huijsmans ‘echt een feestje’. “We gingen allemaal in clubtenue en het kan niet anders dan dat we veel plezier uitstraalden.”

Verder is er het vrijwilligerswerk bij de Zwarte Cross en activiteiten als de jaarlijkse familiedag, het priktoernooi en andere leuke avonden. “Olympia ‘22 zit in de haarvaten van de leden. Zij laten zich ook overal zien.”

Datum: 14 november 2018 uur

Best Practice Best Practice Ledenwerving en -behoud Vereniging Centraal