Vereniging Centraal: Futura en Dubbel Zes

Op het Haagse sportpark Stokroosveld hielden Futura en Dubbel Zes tot voor kort apart van elkaar het hoofd boven water. Bij Dubbel Zes stokte onder andere de aanvulling naar de seniorenselectie en ook bij Futura liep het aantal spelende leden en kader af. De buurverenigingen werken nu intensief samen en gaan zelfs op korte termijn fuseren. “Het is onze grote wens om over drie jaar één florerende vereniging te zijn.”

Sportpark Stokroosveld bevindt zich in de Haagse wijk Segbroek. Daar zijn ook de korfbalverenigingen ALO en Achilles en tal van andere sportverenigingen gehuisvest en is de concurrentie dus groot. Beide verenigingen hebben ruim honderd leden en moet je een verschil noemen, dan staat bij Dubbel Zes de gezelligheid en bij Futura de prestatie centraal. Dat de verenigingen een sportpark delen leidt soms tot bijzondere situaties. Bij aankomst doemt eerst de accommodatie van Dubbel Zes op en dus komt het wel eens voor dat potentiële leden, die zich wilden aanmelden bij Futura, bij Dubbel Zes aankloppen en daar moeten worden doorverwezen.

Gezamenlijke stuur- en werkgroep
Materiaal werd al wel gedeeld en ook op thema’s als schoolkorfbal werkten beide verenigingen al wel samen, maar tot een echte samenwerking kwam het tot voor kort nooit. Nadat Dubbel Zes merkte dat het pubers niet wist te behouden, omdat zij stopten met korfbal of overstapten naar een meer prestatiegerichte vereniging, richtte het een werkgroep op om dit vraagstuk op te lossen. Dit leidde ertoe dat op de meest recente algemene ledenvergadering werd ingestemd met het voorstel om in gesprek te gaan met Futura. Dit werd bij Futura positief ontvangen en beide verenigingen kwamen tot een gezamenlijke stuurgroep.

Deze stuurgroep heeft een opdracht geformuleerd, waarmee een werkgroep onderzoekt en beschrijft hoe de structuur van een duurzame, vitale en toekomstbestendige vereniging er uit moet komen te zien. Daarbij worden de volgende kernpunten genoemd: kwalitatief korfbal, familiegevoel, trots, diversiteit. Robert Lintjes, voorzitter Dubbel Zes: “Het is onze wens dat er over drie jaar één vereniging is, die klaar is voor de toekomst.” Siro Otten, voorzitter Futura: “Een vereniging met een duurzaam karakter, waarin de onderlinge verschillen verdwenen zijn.”

Eén selectie
De samenwerking verloopt meer dan voorspoedig. Inmiddels trainen beide A-selecties samen en komend seizoen gaan deze als één selectie de competitie in. Saillant detail is dus dat de speelsters en spelers van beide selecties deze weken aan hun laatste wedstrijden in het shirt van Futura of Dubbel Zes bezig zijn. Ook worden er volgend seizoen bij de B-aspiranten teams vanuit beide verenigingen samengevoegd.

Beide voorzitters merken hoe je door een goede onderlinge relatie als vereniging tot nieuwe inzichten komt en men daardoor bereid is om op een andere wijze beleid te gaan maken. Daarbij is het van belang om te kijken welke kennis je kunt opdoen bij andere verenigingen, de bond en gemeenten. “De samenwerking verloopt goed en dus is het een mooi verhaal, maar dit proces is wel ontstaan vanuit een pijn en urgentie, een grootstedelijk probleem”, aldus Lintjes. “Maar het momentum is er en door de urgentie verloopt het proces sneller dan verwacht”, zo besluit Otten.

Datum: 8 juni 2019 uur

Best Practice Fusie / Samenwerking verenigingen Vereniging Centraal