Valto groeit door zichtbaarheid

Twintig jaar geleden was Valto uit De Lier een introverte vereniging met tweehonderd leden en een eerste team dat in de vierde klasse speelde. Inmiddels is het ledenaantal van Valto verdubbeld, speelt het eerste in de Overgangsklasse en wil Valto graag dé sportvereniging van het Westland worden. Een mooie best practice over zichtbaarheid.

De verandering begon in 1999 met een verhuizing naar een nieuwe accommodatie dichterbij het centrum van De Lier. Dit zorgde automatisch al voor wat meer zichtbaarheid. De eerste jaren op de nieuwe locatie groeide de vereniging gestaag en werd er een nieuw jeugdplan ontwikkeld, in 2013 was het tijd voor een nieuwe stip op de horizon. Met ondersteuning van het traject ‘Besturen met een visie’ stelde het bestuur met input vanuit de hele vereniging de stip: ‘Dé vereniging van het Westland’ vast.

Een mooie visie, gebaseerd op de groeidoelstelling van de vereniging en de wensen vanuit de achterban. Om dit te bereiken, moest Valto een zichtbare vereniging worden. Jan Jaap Elenbaas, de afgelopen vijf jaar voorzitter van Valto: “Zichtbaarheid is het bestaansrecht van je vereniging en levert leden en sponsoren op. Mensen denken ‘Valto is een gave club, daar wil ik spelen!’ en dit zie je terug in de verdubbeling van ons ledenaantal.’’

Aan de slag
Om tot het vastgestelde doel te komen, bepaalde de vereniging drie pijlers: presteren op het hoogste niveau van de regio, een gezellige vereniging blijven en een gave vereniging zijn. Deze drie pijlers moesten bijdragen aan zichtbaarheid: met presteren kom je in de krant en met gezellig en gaaf zijn gaan mensen over je praten. Dit zou gaan zorgen voor nieuwe leden en een groei van de vereniging. Later werden hier vijf pijlers van gemaakt: goed, gezellig, gaaf, groen en gezond.

Organisatie en structuur
Om hier goed richting aan te geven, startte het bestuur van de Westlandse vereniging met het goed neerzetten van de organisatiestructuur en het beleggen van de verantwoordelijkheden. Elk bestuurslid kreeg een eigen thema onder zijn of haar hoede en taken werden goed verdeeld. Ook het thema zichtbaarheid werd belegd bij één van de bestuursleden. In de structuur zorgde het onderdeel ‘Marketing en PR’, waar communicatie en sponsoring ook onder vielen, er voor dat alles wat benut kon worden om zichtbaarder te worden samengebracht werd.

Naar buiten treden
De toekomstvisie was bepaald, de aanpak vastgesteld en de organisatie ingericht. Nu moest de vereniging extraverter worden, meer open staan en naar buiten treden. Eén van de mogelijkheden die Valto hiervoor gebruikte was het organiseren van evenementen, zoals Schoolkorfbaltoernooien, Giga Kangoeroedagen en eindtoernooien, met als klap op de vuurpijl afgelopen juni het NK veldkorfbal. Zo trok Valto meer mensen (kinderen, ouders, scholen) naar de vereniging en accommodatie toe.

Doordat zichtbaarheid altijd als thema onder de aandacht stond, het was immers goed belegd binnen de vereniging, was de communicatie rondom de evenementen goed geregeld en werden alle kansen om zichtbaarder te worden gepakt. Zichtbaarheid is een som der delen en is groter dan iets afzonderlijk. Het resultaat van evenementen zat niet altijd direct in nieuwe leden, maar droeg er wel aan bij.

Relatie met de media
De vereniging is ook meer gebruik gaan maken van de media. Bart Versteegen, marketing Valto: “Je moet niet bang zijn dat je te veel communiceert naar de media, je moet gewoon goed selecteren.’’ Versteegen is nieuw in de rol en is bezig met het opbouwen van een persoonlijke relatie met de pers. Hij begon met een voorstelmail waarin hij schreef wie hij is als persoon, wie Valto is als vereniging, dat hij benieuwd is naar de rol van de journalist en mediapartner en wil weten wat ze voor elkaar kunnen betekenen. Versteegen gaat ook langs om kennis te maken en nodigt ze uit voor wedstrijden. “Je kan wat voor elkaar betekenen, dus de vereniging voor de media en andersom. Wij geven ze livestreambeelden zodat ze er zelf weinig voor hoeven te doen en wij krijgen zichtbaarheid.’’, aldus de marketingman.

Tips van Valto

  • Beleid en organisatie: Volgens Valto begint het verbeteren van je zichtbaarheid bij een goed beleid en het goed neerzetten van de organisatie, het is goed om zichtbaarheid te beleggen binnen het bestuur zodat je het altijd kan meepakken bij alles wat je doet.
  • Stapje voor stapje: Versteegen: “Je moet ergens rustig naartoe werken, groot denken en zorgen dat je continu kleine stapjes zet om dat te verbeteren en zichtbaarder te worden.’’ En ook voorzitter Elenbaas vindt dat: “Accepteer dat als je nu iets inzet dat dat niet binnen een maand of jaar wat oplevert. Je hoeft niet perse heel hard te groeien, wij groeien gestaag elk jaar met gemiddeld drie procent.’’
  • Aanwezigheid: Elenbaas: “Je moet goed beseffen dat je je overal moet laten zien en dat je elke kans moet pakken. Ook al zie je het misschien niet gelijk, later gaat het zich uitbetalen. Ga bijvoorbeeld naar de bijeenkomsten van het KNKV om kennis en nieuwe inzichten op te halen bij andere verenigingen. Dat de bond en andere verenigingen ons kende, heeft ons bijvoorbeeld geholpen bij het bid op het NK Veldkorfbal.’’
  • Interne communicatie: Versteegen: “Als wij een mooi bericht maken voor de media over de selectie en de selectie ziet dat voor het eerst in de media dan is dat ook niet goed. Dus denk aan je leden voor je naar buiten gaat communiceren.’’
  • Doen: Elenbaas: “Je moet niet bang zijn om grote doelen te stellen en om kansen te pakken. Laat je niet tegenhouden door een paar mensen die het risico te groot vinden of vinden dat het te veel geld kost. Er staan altijd nieuwe vrijwilligers op bij nieuwe activiteiten.’’

Advies Valto en zichtbaarheidsavonden KNKV
Wil je advies van Valto over zichtbaarheid? Neem dan contact op met Bart Versteegen bart.versteegen@ckv-valto.nl. Valto helpt je graag. Daarnaast organiseert het KNKV in oktober en november op verschillende locaties bijeenkomsten over zichtbaarheid. Tijdens de bijeenkomsten gaat Start2Create interactief met de vereniging in op vragen als ‘Hoe wordt mijn vereniging gevonden tussen alle andere sporten?’ en ‘Hoe komen we op het netvlies van de potentiële sporter?’’ Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.

Datum: 21 oktober 2019 uur

Vereniging Centraal