Vacature: Lid reglementscommissie KNKV

Voor onze organisatie zijn we op zoek naar een lid reglementscommissie.

De Reglementscommissie (RC) is een onafhankelijk orgaan, dat mede verantwoordelijk is voor het opstellen, beheren en onderhouden van de statuten,  reglementen en daarvan afgeleide regelgeving binnen het KNKV. De commissie kan zelf wijzigingsvoorstellen voor de reglementering (statuten, reglementen, bestuurs- en raadsbesluiten) aan het Bondsbestuur voorleggen.  Voorts beoordeelt de RC voorstellen tot wijziging in de regelgeving die door/namens het Bondsbestuur zijn opgesteld. Daarnaast adviseert de RC over de wijze waarop de door de Bondsraad goed te keuren jaarplannen waar nodig in de regelgeving dienen te worden verwerkt, en werkt deze na de goedkeuring van het jaarplan vervolgens uit in voorstellen tot wijziging van de reglementering. 

Meer informatie, profiel en informatie om te reageren vind je hier.

Datum: 15 februari 2019 uur

Regelgeving Vacatures