Vacature: lid reglementscommissie

Het KNKV is op zoek naar een lid voor de reglementscommissie. De reglementscommissie (RC) is een onafhankelijk orgaan dat mede verantwoordelijk is voor het opstellen, beheren en onderhouden van de statuten, reglementen en daarvan afgeleide regelgeving binnen het KNKV.

De commissie kan zelf wijzigingsvoorstellen voor de reglementering (statuten, reglementen, bestuurs- en raadsbesluiten) aan het Bondsbestuur voorleggen. Ook beoordeelt de commissie voorstellen tot wijziging in de regelgeving die door het Bondsbestuur zijn opgesteld. Daarnaast adviseert de commissie het Bondsbestuur over de wijze waarop de goed te keuren jaarplannen waar nodig in de regelgeving dienen te worden verwerkt, en werkt deze na de goedkeuring van het jaarplan vervolgens uit in voorstellen tot wijziging van de reglementering.

Meer informatie over de vacature, het profiel en informatie om te reageren vind je hier.
.
Foto: Jacob Heres, Korfbalfoto.nl

Datum: 16 december 2019 uur

Vacatures