Update: Protocols ‘Verantwoord sporten'

Update: per 1 juni 2020 is dit protocol van kracht. Daarom zijn sommige linkjes in onderstaand nieuwsbericht verouderd.
--------------------------------

Update 8 mei:
Vanaf 11 mei mogen ook korfballers van 19 jaar en ouder de trainingen weer hervatten. In navolging op het op 8 mei door NOC*NSF geüpdatete algemene sportprotocol presenteert het KNKV het korfbalspecifieke protocol: ‘Protocol verantwoord sporten (update 08-05-2020)'. Dit protocol is ook van toepassing op G-korfbal, belangrijke aanvullingen vind je hier.

Dit geüpdatete korfbalspecifieke protocol is ook naar de verenigingen verzonden. Let op: ook in de nieuwe situatie is afstemming met de gemeente noodzakelijk.

Het KNKV wenst alle korfballers van 19 jaar en ouder veel plezier bij het hervatten van de trainingen onder deze voorwaarden. Met vragen kunnen verenigingen terecht bij de verenigingsadviseurs.

-------------------------------
(Bericht 24 april)

Vanaf 29 april mag de korfbaljeugd tot en met 18 jaar weer samen - onder begeleiding en strikte voorwaarden - trainen in de buitenlucht, mits de gemeente hiermee akkoord is. Samen met NOC*NSF, de sportbonden en de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) heeft het KNKV gewerkt aan een algemeen sportprotocol, waarin staat hoe de jeugd veilig kan sporten volgens de richtlijnen van het RIVM. In navolging op het algemene protocol heeft het KNKV ook een korfbalspecifiek protocol ontwikkeld.  

Voor de algemene hygiëneregels én de regels omtrent samenwerkingen tussen gemeentes, sportaanbieders, bestuursleden, sportaccommodaties, welzijnsorganisaties en openbare ruimtes verwijst het KNKV naar het landelijke, algemene protocol 'Verantwoord sporten kinderen t/m 12 jaar en jeugd t/m 18 jaar’.

Korfbalspecifiek protocol
Het korfbalspecifieke protocol is gericht op het organiseren van gemeenschappelijke trainingsactiviteiten voor de korfbalsport binnen de geldende verordeningen in verband met de strijd tegen het coronavirus. Dit korfbalspecifieke protocol bevat naast de algemene regels voor beide leeftijdscategorieën ook aanbevelingen voor wat betreft de accommodatie en het toevoegen van niet-leden

Niet-leden
Het kabinet heeft de sport en de gemeenten gevraagd sportactiviteiten te faciliteren en te organiseren. Altijd met begeleiding van buurtsportcoaches en/of het kader van de sportaanbieders. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans krijgen mee te doen, dus ook de niet-leden van een vereniging. Deze maatschappelijke situatie is dus ook een kans voor verenigingen om niet-leden te betrekken en enthousiasmeren voor de sport. Het KNKV raadt verenigingen aan om na een succesvolle startfase met eigen leden ook niet-leden bij de trainingen te betrekken.

Posters en videomateriaal
In deze link enkele posters die opgehangen kunnen worden bij/in de accommodatie, om zo de correcte naleving van het protocol te stimuleren. Ook NOC*NSF heeft posters ontworpen.

Het KNKV wenst alle verenigingen veel succes met het opstarten van de trainingen onder deze voorwaarden. Met vragen kunnen de verenigingen terecht bij de verenigingsadviseurs.

Datum: 8 mei 2020 uur

Korfbal Vereniging Centraal