Tussenklasse: drie vragen en antwoorden

Op 9 april heeft het KNKV een enquête uitgestuurd over de invoering van een mogelijke tussenklasse in de zaalcompetitie. Voorzitters en Bondsraadsleden hebben tot en met 16 april de tijd om deze in te vullen. Naar aanleiding hiervan kwamen op competitie@knkv.nl drie veelgestelde vragen binnen. De antwoorden op deze vragen heeft het KNKV inmiddels per e-mail verstuurd aan de voorzitters en Bondsraadsleden.

De drie vragen en antwoorden staan hieronder. De antwoorden zijn ook aan de oorspronkelijke toelichting op de website toegevoegd.

Kunnen jullie het effect van een eventuele tussenklasse nader toelichten (met cijfers en/of een voorbeeld)?
Bij een reguliere promotie- en degradatieregeling voor het zaalseizoen 2019-2020 zijn er - conform het bestuursbesluit - diverse teams, die in de nog resterende wedstrijdronden een promotieplek hadden kunnen behalen of een degradatieplek hadden kunnen ontlopen en die met het huidige bestuursbesluit nu dus niet promoveren of wel degraderen.

Met de invoering van een tussenklasse met tien teams, ontstaat er op de niveaus onder de tussenklasse extra ruimte, waardoor daar meerdere teams promoveren en geen enkel team degradeert.

In de huidige opzet van het topkorfbal spelen 26 teams, in de opzet met de tussenklasse zijn dat er 36. In de huidige opzet van het wedstrijdkorfbal spelen 284 teams, in die met de tussenklasse zijn dat er 274.

Voorbeeld
Een team, dat in de huidige tweede klasse uitkomt, speelt nu op het vijfde niveau van Nederland. Qua positie is zo’n team: tussen het 117e en 188e team van Nederland.

Een huidige nummer 7 uit de tweede klasse, die nog kans op lijfsbehoud had, maar conform het bestuursbesluit degradeert, handhaaft zich bij de invoering van de tussenklasse. Zo wordt er recht gedaan aan de niet gespeelde resterende rondes. Zo’n team komt dan dus volgend seizoen alsnog uit tegen teams van het niveau, waar het dit seizoen ook tegen uit kwam. Enkele tweedeklassers, die bij het uitspelen van de competitie nog hadden kunnen promoveren, promoveren bij de invoering van een tussenklasse ook daadwerkelijk. Daarmee wordt dus ook recht gedaan aan de promotiekansen van deze teams.

Na de invoering van de tussenklasse is de tweede klasse het zesde niveau van Nederland. Qua positie is zo’n tweedeklasser dan: tussen het 127e en 198e team van Nederland.

Hoe lang blijft de tussenklasse?
De tussenklasse blijft in ieder geval twee seizoenen gehandhaafd. Na het eerste seizoen (2020/2021) vindt een evaluatie plaats. Dan zal besloten worden wat er met ingang van het seizoen 2022/2023 gebeurt en welke promotie- en degradatieregeling dus geldt voor de afwikkeling van het seizoen 2021/2022.

Hoe ziet - met de invoering van de tussenklasse - de promotie- en degradatieregeling voor komend seizoen eruit?
Het is nu nog niet bekend hoe de promotie- en degradatieregeling voor het seizoen 2020/2021 eruit gaat zien. Dit, omdat hiervoor eerst een besluit over de competitiestructuur nodig is.

De complete toelichting over de invoering van een mogelijke tussenklasse - inclusief deze drie antwoorden - vind je hier. Met vragen over deze enquête kan contact opgenomen worden via competitie@knkv.nl.

Datum: 11 april 2020 uur

Competitie