Toekenningen Innovatiefonds, tweede tranche september

Met het KNKV Innovatiefonds stelt het bondsbestuur een bedrag van 100.000 euro beschikbaar voor verenigingen met innovatieve initiatieven, die passen bij (één van) de twee hoofdambities van het KNKV: korfbal naar olympisch niveau én zoveel mogelijk mensen laten genieten van korfbal. Voor de eerste tranche hebben afgelopen voorjaar ruim dertig verenigingen een aanvraag ingediend. Tien verenigingen hebben hun idee mogen pitchen en nu is bekend geworden dat vijf daarvan een bedrag toegekend hebben gekregen: DeetosSnel, KV Luctor, KV Westergo, LKV Pallas’08 en SC Movado.

Met de toekenning aan deze zes verenigingen heeft het bondsbestuur het advies overgenomen van de beoordelingscommissie, bestaande uit vijf experts uit de korfbalwereld en van NOC*NSF. De commissie kwam tot het advies op basis van de volgende punten:

-Het opgewekte enthousiasme bij het lezen van de plannen;
-De aansluiting van het plan bij de ambities en cultuur van de eigen vereniging;
-De mate waarin het plan voldoet aan de strategische doelstellingen van het KNKV (zichtbaarheid, flexibel, innovatie, kwaliteit, samenwerken);
-De schaalbaarheid (in hoeverre is het plan ook relevant/beschikbaar voor andere verenigingen) van het plan
-Het aangevraagde bedrag en de mogelijkheid tot cofinanciering.

De zes plannen in een notendop
-DeetosSnel zet zich met een externe partij in voor mensen met een beperking, die in de verenigingsaccommodatie de ruimte krijgen om zich door middel van verschillende werkzaamheden te ontplooien.
-KV Luctor maakt tien Kangoeroe Klup-kisten en stelt deze minimaal een jaar beschikbaar aan tien basisscholen in Terneuzen.
-KV Westergo ontwikkelt een twee tegen twee-korfbalvorm, die door alle korfbalverenigingen uitgerold kan worden.
-LKV Pallas’08 komt met een sportoverstijgend kennisplatform met informatie over combilidmaatschappen.
-SC Movado ontwikkelt een flextrainersplatform waarop trainers en korfbalverenigingen uit het hele land elkaar kunnen vinden.

Tweede tranche start begin september
Roel van der Weide, projectleider KNKV Innovatiefonds: “Het is mooi om te zien hoeveel energie en creativiteit er bij onze verenigingen zit. Namens het KNKV wil ik alle verenigingen bedanken voor hun inzendingen. Begin september start de tweede tranche en ik roep alle verenigingen op om hun creatieve ideeën in te sturen. Over deze tweede tranche volgt half augustus meer informatie.”

Vragen? Neem contact op via innovatiefonds@knkv.nl.

Datum: 18 juli 2018 uur