Terugblik Bondsraadvergadering

Zaterdag 28 september was Papendal het decor van de opiniërende Bondsraadvergadering. Zo een twintig leden van de Bondsraad waren aanwezig om hun mening te geven over het concept-Jaarplan voor 2020.

Wat doet de Bondsraad ook alweer? Het Bondsbestuur van het KNKV legt verantwoording af aan de Bondsraad, die de verenigingen uit hun district vertegenwoordigen. Dat gebeurt in de besluitvorming en het bespreken en/of stemmen over voorstellen van het Bondsbestuur of districten.

Rolverdeling Bondsbestuur en Jaarplan 2020
De nieuwe bondsbestuursleden Erik Kraaij en Merel van Gurp beleefden hun eerste Bondsraadvergadering van achter de bestuurstafel. Zij zagen toe hoe de Bondsraadsleden met elkaar in gesprek gingen over het concept-Jaarplan 2020. Met dit plan wordt expliciet de weg ingeslagen naar Vereniging Centraal. Dit houdt kortgezegd in dat het KNKV de relatie met de verenigingen gaat versterken, zodat het KNKV proactief kan inspelen op de wensen en behoeften van verenigingen. De Bondsraadsleden hebben input geleverd om het definitieve jaarplan vorm te geven. Verder hield KNKV-directeur Kees Rodenburg een betoog over 'Korfbal olympisch', één van de twee hoofdambities van het KNKV.

Volgende Bondsraadvergadering
Zaterdag 14 december vindt de volgende Bondsraadvergadering plaats. Tijdens die vergadering zijn het vaststellen van het Jaarplan 2020 en de daarbij behorende begroting de belangrijkste punten. Alle verenigingen ontvangen uiterlijk vier weken van te voren de agendapunten en de eventuele bijbehorende stukken.

Wil je als vereniging meedenken en je stem laten horen? Of wil je meer te weten komen over de afgelopen vergadering? Neem dan contact op met de bondsraadsleden uit jouw district. De Bondsraadvergadering is hier in zijn geheel terug te kijken.

Datum: 4 oktober 2019 uur

Beleidszaken Jaarverslag