Talentontwikkeling (slot)

In deze derde en laatste column over talentontwikkeling wordt ingezoomd op de Regionale Talenten Centra (RTC’s) en de Korfbalscholen. Het investeringsplan van het KNKV heet tegenwoordig: ‘Blijvend de beste (2.0)’. Maar hoe blijf je nu de beste? Wat is de beste structuur van talentontwikkeling? Eerder schreef ik over onze competitiestructuur die in lijn is met onze onderzoeksdata. Dat was vroeger anders. Kun je je nog herinneren dat we vroeger elf (later negen) afdelingen hadden met elk eigen hoofdklassen voor de diverse leeftijdsklassen? Zij hadden ook alle elf hun eigen vertegenwoordigende talententeams. Het KNKV heeft deze structuur veranderd. Tegenwoordig is de competitie opgebouwd uit veel minder hoofdklassen en talententeams (zes voor U19 en U17).

Vanuit de hoge dichtheid aan topclubs in het westen van het land zijn er in totaal zes talentencentra vastgesteld. Deze zijn gevestigd binnen de districten Noord, Oost, Zuid en Zuid-West. Binnen Noord-West is er een splitsing in West (regio groot Den Haag) en Noord-West (regio Amsterdam/Zaanstreek). Talentdichtheid, woonplaats en reisafstand zijn bepalend voor de indeling. De districten faciliteren de RTC’s door Werkgroepen Talentontwikkeling samen te stellen die het landelijke beleid uitvoeren. Omdat uit onderzoek blijkt dat het U15 nog erg moeilijk is om talent te herkennen en om de reistijd kort te houden, zijn er voor de U15 en U13 op zestien plaatsen (dus juist meer dan de elf van vroeger) talentenprogramma’s. Afhankelijk van de talentdichtheid heeft een RTC één tot vier U13/U15 selecties. Het streven is dat elk kind binnen een half uur reistijd een extra training kan krijgen naast het verenigingsprogramma. Voor een overzicht van de totale talentontwikkelingspiramide kijk je hier.

Een belangrijk speerpunt van het KNKV is om elk RTC-team te voorzien van een gekwalificeerde trainer met minimaal niveau 3. Daarnaast streven wij naar meer evenementen en een beperkt hoogwaardig trainingsprogramma voor deze leeftijdscategorieën. Dat is op dit moment voor verbetering vatbaar en daar wordt hard aan gewerkt. Wist je dat de structuur van de RTC’s in lijn staat met het landelijke beleid dat vanuit het NOC*NSF is opgesteld? Hierdoor krijgt het KNKV toegang tot ondersteuning vanuit de zogenaamde RTO’s, de Regionale Topsportcentra. Concrete ondersteuning is er op dit moment vanuit de RTO’s Noord, Metropool, Noord-West en Oost. De hele piramide talentontwikkeling van regionaal U13 via de RTC-teams U19 tot en met Jong Oranje staat onder regie van het KNKV en is erkend als topsportprogramma door NOC*NSF.

Korfbalschool

De zogenaamde Korfbalschool (plus de vele varianten op deze naam) is overigens een heel ander fenomeen. De meest voorkomende vorm is die vanuit de clubs. Steeds meer verenigingen starten initiatieven om extra training aan te bieden voor talenten. De diversiteit is enorm. Soms is het gericht op alleen eigen leden, vaker gaat het om de talenten uit de regio. Sommige clubs richten zich op de besten, andere mikken juist op alle jeugdleden die interesse hebben voor extra korfbaltrainingen. Het KNKV juicht dit toe, maar plaatst enkele kanttekeningen. Korfbalscholen moeten er niet toe leiden dat talent onder druk komt te staan al op jonge leeftijd over te stappen naar de topclubs. Natuurlijk heeft het talent zelf de keuze, maar voor de ontwikkeling zijn er ook vaak goede mogelijkheden binnen de eigen vereniging (zie eerdere columns). Ten tweede dreigt er overbelasting indien het clubprogramma, RTC en korfbalschool gecombineerd wordt. De korfbalschool maakt geen deel uit van het talentontwikkelingsprogramma van de bond!

Er is ook een ander type Korfbalschool. Dat is korfbal als onderdeel van het onderwijsprogramma. In Groningen en Heerenveen vindt dat plaats. Als KNKV vinden we dat prachtige initiatieven die wij graag ondersteunen. Daar voeren we de regie over de inhoud en laten we het programma deel uitmaken van ons talentontwikkelingsprogramma.

Kortom: talentontwikkeling is een belangrijke pijler van het KNKV. Het is belangrijk om de structuur goed te hebben staan. Hierdoor blijven we de beste! Ons sterke samenwerkingsmodel van vereniging en bond heet bij NOC*NSF het hybride model.

Een volgende keer aandacht voor het medisch beleid van het KNKV en haar verenigingen.

Kees Rodenburg

Datum: 2 november 2017 uur

Trainer/coach opleidingen