Subsidieregeling BOSA in 2020

Ook in 2020 kunnen verenigingen die gaan investeren in materialen, de accommodatie of werkzaamheden laten verrichten ten behoud van de accommodatie een aanvraag indienen voor de subsidieregeling ‘Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties’ (BOSA). Met deze regeling kun je bij investeringen profiteren van een direct voordeel van minimaal twintig procent. De regeling kent in 2020 een aantal wijzigingen ten opzichte van 2019.

Het gaat bij de BOSA-regeling vooral om investeringen in het kleedgebouw of sportvelden, maar ook schoonmaakkosten, onderhoud en de aanschaf van kleding en materialen komen in aanmerking voor de regeling. Bij materialen kun je denken aan korfbalpalen, kunststofmanden, ballen of dug-outs. De kosten voor gas, water en licht vallen niet onder de regeling.

Wijzigingen ten opzichte van 2019:

  • De subsidie voor investeringen in accommodaties is twintig procent. De extra subsidie voor verduurzaming was vijftien procent maar is naar tien procent gereduceerd. Maximaal is in 2020 dus dertig procent subsidie aan te vragen. Dit percentage geldt ook voor investering in toegankelijkheid;
  • Voor facturen tot en met €1.000,- hoeft geen betaalbewijs meer te worden afgegeven. Deze grens lag op €500,- in 2019;
  • Voor aanvragen boven de €25.000,- kan een voorschot worden verstrekt. In 2019 werd nog een volledig voorschot verstrekt. In 2020 zal het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maximaal tachtig procent in voorschot betalen. Het ministerie zal de resterende twintig procent achteraf betalen, op basis van de afrekening.

Twintig of dertig procent subsidie?
Het minimaal te ontvangen subsidiebedrag is €5000,-. Bij een subsidiepercentage van twintig procent moet er dus minimaal €25.000,- in de accommodatie geïnvesteerd worden om subsidie te krijgen. Als je ook in duurzaamheid of toegankelijkheid investeert kun je profiteren van dertig procent en bedraagt de minimale investering €16.667,-. Een vereniging moet de investeringen binnen maximaal twaalf maanden doen. Het is dus handig om het moment van investeren slim te plannen.

Wil je meer weten over de regeling? Hier lees je een eerder bericht.
Wil je subsidie aanvragen? Dit kun je doen door dit formulier in te vullen.
Heb je vragen? Neem dan contact op met jouw verenigingsadviseur.

Datum: 24 januari 2020 uur

Accommodatie