Stimuleringsbudget beschikbaar voor verenigingen

Wil je nieuwe leden aan je vereniging binden? Dan kun je gebruik maken van het stimuleringsbudget. Het stimuleringsbudget komt vanuit het programma Inclusief Sporten en Bewegen, een deelakkoord uit het Nationaal Sportakkoord.

Het stimuleringsbudget is er voor alle sport- en beweegaanbieders die op basis van behoefte aanbod willen versterken, verbeteren of vernieuwen voor mensen die vanwege leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie belemmeringen ervaren om te gaan sporten en bewegen. Tot het einde van dit jaar kun je als vereniging aanspraak maken op een financiële bijdrage van maximaal €850,-.

Een mooie kans voor jou als vereniging om budget te creëren voor bijvoorbeeld het aanschaffen van specifiek sportmateriaal dat aansluit bij de wensen en behoeften van de doelgroep. Ook kun je denken aan het promoten van de sport- en beweegactiviteiten voor deze doelgroepen.

Stimuleringsbudget aanvragen
De voorwaarden en meer informatie over het stimuleringsbudget vind je op deze website door het formulier aan te vinken. Het stimuleringsbudget dat beschikbaar is wordt uitgekeerd via NOC*NSF en bedraagt dus maximaal €850,- (inclusief btw) per sport- en beweegaanbieder. Bij het indienen jullie plan voor de aanvraag wordt ondertekening van de contactpersoon vanuit gemeente, het sportbedrijf of sportservice én een contactpersoon van het KNKV gevraagd. Deze ondertekening van de aanvraag is verplicht.

Heb je vragen, wil je weten of een aanvraag passend is of wil je dat iemand meedenkt? Neem dan contact op met jouw eigen verenigingsadviseur.

Datum: 7 oktober 2019 - 17:00 uur