Spelregel 2.1b Opstelling en onvoltallige ploegen

Als voldoende spelers aanwezig en beschikbaar zijn om de wedstrijd aan te vangen met een voltallige ploeg is het niet meer toegestaan een onvoltallige ploeg in het veld te brengen. 

Bij 'Spelregel 2.1b Opstelling en onvoltallige ploegen' bepaalt de bijzondere toelichting dat een speler, die om wat voor reden bij aanvang van de wedstrijd nog niet aanwezig is ('onderweg' is), na aankomst op de sportaccommodatie de gelegenheid te geven aan het spel deel te nemen. Uitgangspunt van de regel is dus de fysieke afwezigheid. Later is de regel ruimer uitgelegd, waardoor het toegestaan was om een reeds vóór de wedstrijd op de accommodatie aanwezige speler om strategische redenen niet in te zetten bij aanvang van de wedstrijd, maar meestal onmiddellijk daarna.

Het afgelopen jaar is er binnen het KNKV een discussie ontstaan over de juistheid en eerlijkheid van deze ruimere uitleg. Het Bondsbestuur van het KNKV heeft de kwestie voorgelegd aan de spelregelcommissie van de IKF: de PRC. 
Daaruit komt voort dat met ingang van 1 juli 2019 de genoemde toelichting op deze spelregel wordt aangepast. Vooruitlopend op deze aanpassing heeft de PRC aangegeven dat met ingang van 8 november 2018 de volgende uitleg van toepassing is:

a. als een speler direct voorafgaande of bij aanvang van de wedstrijd op de sportaccommodatie verblijft, moet hij als daadwerkelijk aanwezig beschouwd worden;
b. als er voldoende spelers aanwezig zijn om een voltallige ploeg in het veld te brengen, dan is het niet toegestaan om een onvoltallige ploeg in het veld te brengen.   

Als voldoende spelers aanwezig en beschikbaar zijn om de wedstrijd aan te vangen met een voltallige ploeg is het dus niet meer toegestaan een onvoltallige ploeg in het veld te brengen. De scheidsrechter dient hierop toe te zien; hij is gehouden de wedstrijd eerst aan te vangen als de ploeg voltallig is.

Alle verenigingen, (assistent-)scheidsrechters, beoordelaars, waarnemers en juryvoorzitters zijn hiervan 9 november op de hoogte gebracht met deze mailing en in de bijlage de vertaling van de brief van de PRC.
 
 

 

 

Datum: 12 november 2018 uur

Competitie Korfbal Regelgeving