Rondje NL van 29 mei tot en met 9 juni

Deze Contouren vormen de basis voor het Strategisch plan 2018+, dat voorgelegd wordt aan de bondsraad ter bespreking in september en ter besluitvorming in december 2017.

De Jongens van de Tekeningen is gevraagd om, na de succesvolle visualisatie van het Jaarplan 2017, ook de Contouren Strategisch plan 2018+ te tekenen. Deze tekening wil het bondsbestuur en bondsbureau graag bespreken tijdens het Rondje NL 2017.

Uiteindelijk wil het KNKV samen met de verenigingen zoveel mogelijk mensen laten genieten van korfbal zowel lokaal, nationaal als internationaal, ieder op zijn of haar niveau, als actieve korfballer, vrijwilliger of toeschouwer. Het Strategisch plan 2018+ geeft antwoord op de vraag hoe de bovengenoemde ambitie het best bereikt kan worden.

Daarnaast wil het KNKV het Rondje NL 2017 gebruiken om jullie mening te peilen over een aantal belangrijke competitie vraagstukken en vooruit te blikken op 2018. Het KNKV vraagt jullie om ideeën, uitdagingen en wensen voor volgend jaar te delen met ons. Om zo input vanuit de verenigingen te genereren voor het Jaarplan 2018.

Rondje NL 2017 vindt plaats op vijf verschillende locaties in Nederland in de periode van 29 mei tot en met 9 juni. Het programma per avond ziet er als volgt uit.

Inloop vanaf 19.30 uur, programma van 20.00 tot 22.00 uur:

1. Opening

2. Contouren Strategisch plan 2018+ delen, toelichten en toetsen

3. Diverse competitie vraagstukken (meer informatie volgt)

4. Input leveren voor Jaarplan 2018

5. Afsluiting
 

Zie voor data, locaties en aanmelden 

Wij hopen velen van jullie te ontmoeten tijdens Rondje NL 2017.

 

Datum: 10 mei 2017 uur

Beleidszaken