Opleiding juryvoorzitter start in oktober

Het zaalseizoen komt dichterbij. Voor verenigingen die komend zaalseizoen uitkomen in een klasse waar een jurytafel en schotklok verplicht is, is er de opleiding KNKV juryvoorzitter. Deze wordt georganiseerd voor die verenigingen die voor het eerst in aanraking komen met de jurytafel/schotklok maar ook voor verenigingen die nieuwe functionarissen hiervoor willen opleiden.
 
Schotklokbediener / tijdwaarnemer
De schotklokbediener en tijdwaarnemer hoeven niet meer gecertificeerd te zijn, maar wel vakkundig. Hiertoe kunnen, door de vereniging geschikt bevonden kandidaten, de cursistenmap zoals deze op de KNKV website staat bestuderen. Mochten deze juryleden zich beter willen voorbereiden dan kunnen ze vrijblijvend aan de opleiding ‘ KNKV-juryvoorzitter’ deelnemen. 
 
Juryvoorzitter
In de Korfbal League en in de Hoofdklasse is er sprake van een neutrale juryvoorzitter. In alle andere klassen dient de vereniging zelf voor een vakkundige juryvoorzitter te zorgen. Om binnen jouw vereniging gericht te kunnen zoeken naar vakkundige personen zijn er functieprofielen opgesteld. Deze, evenals de cursisten map, vind je terug op onze website. Voor de rol van juryvoorzitter dient men gecertificeerd te zijn en is het verplicht een bijeenkomst bij te wonen.
 
Ons advies is om per vereniging minimaal 2 juryvoorzitters en 2 à 3 schotklokbedieners/tijdwaarnemers opgeleid te hebben.
 
Waar en wanneer vinden de opleidingen plaats?

 • 3 oktober 2018:
  • DSC, Eindhoven
  • Rohda, Amsterdam
  • SCO, Oldeholtpade
 • 9 oktober 2018
  • SKF, Veenendaal
 • 10 oktober 2018
  • DOS Kampen, Kampen
  • KCC/So Natural, Capelle aan de Ijssel
  • Tempo, Alphen aan de Rijn

De avonden starten om 19.30 uur en eindigen rond 21.30 uur. 

De opleidingen worden verzorgd door docenten die hiervoor speciaal opgeleid zijn. De kosten van de opleiding bedragen € 15,00 per deelnemer. Over de procedure van aanmelden en betalen volgt volgende week meer informatie.

Heb je vragen? Deze kun je stellen via de mail stellen aan jurytafel@knkv.nl

Datum: 21 september 2018 uur

Arbtirale opleidingen