Opinie: "De sportvereniging is ons nationale kapitaal"

Twee jaar geleden organiseerde NOC*NSF voor het eerst de Sportconventie. Herbert Wolff (Head of International Affairs NOC*NSF) interviewde er de ervaren internationale sportbestuurder Jan Fransoo (voorzitter International Korfball Federation en lid Executive Committee International World Games Association). Op de vraag wat hij nu in het buitenland als belangrijkste succesfactor van Nederland uitdroeg gaf Fransoo als antwoord: "Dat is het unieke verenigingsmodel van Nederland, waardoor de sportdeelname zeer hoog is."

Helaas kreeg dit verenigingsmodel geen prominente plek in de Sportagenda 2017+. Deze rust onder meer op de pijlers van individualisering en het verdwijnen van instituten. Wat mij betreft twee misvattingen, die in het vorig jaar verschenen Sportakkoord onder impuls van minister Bruins gecorrigeerd werden. Verenigingen en de door hen opgerichte bonden vormen ons kapitaal. Dat moeten we koesteren en versterken. Sporten moet leuk zijn, het is in de eerste plaats een doel! Slaagt sport als doel, dan krijg je er vele waardevolle middelen gratis bij.

Met bovenstaande woorden begint de opinie van KNKV-directeur Kees Rodenburg op de website van Sport & Strategie. Deze is getiteld: "De sportvereniging is ons nationale kapitaal".

Update 22-7: de column van Rodenburg is aanleiding geweest voor het artikel in de papieren editie van Sport & Strategie. De titel van het artikel luidt: 'De discussie die niet gevoerd wordt'.

Datum: 28 mei 2019 uur

Beleidszaken