Onderzoek naar relatie prestatie en menstruatie

Het Maxima Medisch Centrum is een onderzoek gestart naar de relatie tussen sportprestatie en menstruatie. Het doel is om te achterhalen op welk moment in de cyclus een vrouw maximaal kan presteren, zodat vrouwen hun sportmoment hierop af kunnen stemmen.

Sportartsen en gynaecologen van het Maxima Medisch Centrum zijn een wetenschappelijk onderzoek gestart omdat er op dit moment weinig bekend is over de invloed van menstruatie op sportprestatie.

Deelnemen aan onderzoek
Ben je een vrouw boven de achttien jaar en wil je sport voor vrouwen vooruit helpen? Dan kun je meewerken aan het onderzoek door deze vragenlijst in te vullen. Het onderzoek loopt tot 1 april 2020.

Datum: 24 januari 2020 uur