Onderzoek impact coronavirus op sportwereld

Om een goed beeld te krijgen van de impact van het coronavirus op de sportwereld is het Mulier Instituut in opdracht van NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een onderzoek gestart. Het Mulier Instituut roept zo veel mogelijk verenigingen op deel te nemen aan dit onderzoek, om zo goed mogelijk inzicht te krijgen in de geleden schade en te bepalen welke ondersteuning nodig is.

Hoe beter het beeld van de impact op de sportwereld, hoe beter de maatregelen bepaald kunnen worden en hiervoor beleid ontwikkeld kan worden, ook voor korfbalvereniging. De input van zo veel mogelijk korfbalverenigingen is daarom van grote waarde. 

Meedoen met het onderzoek
Bestuurders die willen helpen met het creëren van een goed beeld kunnen deze vragenlijst invullen. Dit neemt ongeveer een kwartier tot twintig minuten in beslag. Je kunt de vragenlijst invullen tot donderdag 9 april. Het Mulier Instituut gaat vertrouwelijk om met de gegevens. De uitnodiging van het Mulier Instituut vind je hier.

Vragen
Met vragen en opmerkingen over het onderzoek kunnen verenigingen contact opnemen met Janine van Kalmthout via onderzoek@mulierinstituut.nl.

Datum: 3 april 2020 uur

Vereniging Centraal