In Memoriam: Tiny Henst

Ons bereikte het droeve bericht dat Tiny Henst 12 maart op 83 jarige leeftijd is overleden. Tiny was Erelid van het KNKV. Jarenlang heeft hij zich ingezet voor het Dameskorfbal. Ook heeft Tiny het fusietraject  tussen de Nederlandse Dames Korfbal Bond (NDKB) en het KNKV (District Zuid) begeleid. Na het samengaan nam hij zitting in het Districtsbestuur van Nieuw Zuid. En was hij voorzitter van de regelingscommissie Dameskorfbal Zaalfinale.

Tiny geloofde in het goede van de mensen met wie hij samenwerkte, zowel in het veld, bij de vereniging als op het districtsbureau. Zijn vizier stond altijd op positief kritisch en bemiddelde in lastige zaken die nooit of zelden ontspoorden. Een mensen-mens ten top.

Met pijn in zijn hart moest Tiny vanwege gezondheidsredenen de laatste jaren steeds meer afstand nemen van het korfbal. We herinneren Tiny als een zeer betrokken, enthousiast en kundig bestuurslid die stond en deed voor wat hij zei.

Wij wensen de familieleden veel sterkte toe.

 

Datum: 14 maart 2019 uur

District Zuid Vrijwilligers