Landelijke Werkgroep Vereniging Centraal voor gezamenlijke aanpak

In 2016 is het traject ‘Vereniging Centraal’ (VC) gestart. Met dit traject wil het KNKV verenigingen centraal stellen en de verenigingsondersteuning optimaliseren gebaseerd op de behoefte vanuit de verenigingen. Voor een gezamenlijke aanpak van de wensen en behoeften van de verenigingen in het kader van het traject VC en om te zorgen voor een op de praktijk gebaseerd Jaarplan 2019, is een Landelijke Werkgroep Vereniging Centraal geformeerd.

De eerste jaren is in alle districten sterk ingezet op relatiebeheer en is er veel tijd en aandacht gestoken in het verbeteren van de relatie met de korfbalverenigingen. Elk district heeft dit op zijn eigen wijze opgepakt en ingevuld. Uit de diverse contacten met de verenigingen is veel input verkregen. Deze input is gebruikt voor het Jaarplan 2018 en maakt ook onderdeel uit van het Jaarplan 2019.

Landelijke Werkgroep Vereniging Centraal
De Landelijke Werkgroep Vereniging Centraal (LWVC), bestaat uit vrijwilligers en beroepskrachten, die een verbindende rol naar verenigingen gaan vervullen, wat zich bijvoorbeeld kan uiten in inzet van verenigingscoaches voor individuele begeleiding.

Jaap Nederlof is zo’n vrijwilliger. Jaap is vanuit zijn rol als districtsbestuurder van Zuid-West toegetreden als voorzitter van de LWVC. Samen met andere districtsvertegenwoordigers probeert hij verenigingen tot sterke en vitale verenigingen te ontwikkelen. Jaap: “Ja en, hoor ik al zeggen; dat was toch altijd al de bedoeling? Klopt, maar vaak kwamen we toch niet écht binnen bij de verenigingen. Wij, de districten en het KNKV hadden gewoonweg te weinig vrijwilligers, en de clubs dachten zelf wel hun problemen te kunnen oplossen. Helaas blijkt dat laatste toch niet altijd zo. Vanuit de LWVC proberen we nu verenigingen vanuit een herstelde of verbeterde relatie verder te helpen. Hiervoor hebben we natuurlijk wel extra handjes nodig voor verenigingcoaches (voor relatiebeheer maar ook voor specifieke experts)”.

Taken van de LWVC
De LWVC gaat een overkoepelende rol spelen richting vrijwilligers, waaronder verenigingscoaches in de districten en regio’s. Denk je dat de opzet met verenigingscoaches succesvol gaat zijn? “Ik ben lid geworden van de LWVC omdat ik erg geloof in de inzet die wij willen gaan leveren met ervaren vrijwilligers die zelf hun sporen hebben verdiend binnen de korfbalwereld én onpartijdig tegenover de vragen staan waar zij voor gesteld staan. Dat het ook écht helpt bewijzen de eerste resultaten binnen het district Oost ons”, aldus Jaap. 

Dat het KNKV naast het organiseren van de competitie en het geven van opleidingen de verenigingen moet helpen, faciliteren en ondersteunen bij onderwerpen die bij de verenigingen spelen is van belang voor het korfbal. De verenigingen moeten het lokaal doen, zij zorgen voor de vereniging, faciliteiten, de leden en het kader wat nodig is om onze sport uit te kunnen oefenen.

Wat kan de LWVC daarin betekenen?
Manager Korfbalparticipatie Gert-Jan Kraaijeveld: “In het verleden moesten de professionals 500 verenigingen bedienen, dat is een vrijwel onbegonnen zaak. Mede door de inzet van verenigingscoaches kunnen wij verenigingen helpen in hun ondersteuningsvraagstukken. Wij willen graag met elke vereniging een relatie hebben en met behulp van de verenigingscoaches maken we een goede stap in die richting. De verenigingscoaches hebben een rol in het aangaan van een relatie en/of het begeleiden van een traject binnen de verenigingen en/of zijn expert op een specifiek onderwerp.”

“We gaan ervoor om in 2019 een zo goed als landelijk dekkend netwerk van verenigingscoaches te hebben. De LWVC heeft hier landelijk een coördinerende en richtinggevende rol richting de districten c.q. regio’s en helpen in het ontwikkelen van het beleid.”

De landelijke werkgroep bestaat op dit moment uit de volgende personen:

  • Jaap Nederlof (voorzitter en vertegenwoordiger Zuid-West)
  • Wilma Vervoort (vertegenwoordiger Zuid)
  • Joop van Essen (vertegenwoordiger Oost)
  • Johan van Dijk (vertegenwoordiger Noord)
  • Vacature Noord-West
  • Marsha Riga (verenigingsadviseur)
  • Gert-Jan Kraaijeveld (Manager Korfbalparticipatie)
  • Ingrid Sijstermans (procesbegeleider en verenigingsadviseur)

De komende tijd gaat de LWVC zich bezig houden met de verdere uitwerking van de (brede) verenigingsondersteuning op districtsniveau. Welke onderwerpen spelen er, welke thema’s hebben aandacht nodig en aan welke expertises is behoefte. Later dit jaar volgt informatie over de werkwijze, plannen en activiteiten.

Mocht je ondertussen vragen hebben, of wil je meehelpen, dan kun je altijd bij één van de leden van de werkgroep terecht. Gebruik hiervoor het KNKV ticketsysteem

Datum: 14 september 2018 uur

Service en ondersteuning Vereniging Centraal