Laatste informatiebijeenkomst KorfbalPlus dit seizoen

Woensdag 22 mei vindt de laatste informatiebijeenkomst over KorfbalPlus van dit seizoen plaats.

Deze bijeenkomst in de regio Zuid bij SV United in Wanssum is de laatste van een reeks van bijeenkomsten over KorfbalPlus, een nieuw korfbalaanbod met de vormen KombiFit, KorfbalPlus 35 en KorfbalPlus 60 (Old Stars Wallking Korfball). Deze vormen zijn toegankelijk voor zowel (voormalige) korfballers, als niet-korfballers. De nog actieve korfballers, die dreigen te stoppen omdat ze op leeftijd geraken of niet meer willen voldoen aan de wekelijkse verplichtingen, krijgen hiermee een prachtige kans om bij de vereniging actief te blijven. Maar de vormen zijn ook interessant voor de korfballers die al eerder zijn afgehaakt omdat zij geen passend aanbod vonden binnen de sport. Nu kunnen zij weer aanhaken.

Op diverse locaties in het land vonden het afgelopen half jaar informatiebijeenkomsten over KorfbalPlus voor deze doelgroepen plaats. Op 22 mei kunnen verenigingen nog aansluiten bij de bijeenkomst in Wanssum om meer te weten te komen over hoe KorfbalPlus 35, KorfbalPlus 60 en KombiFit het beste ingezet, opgezet en uitgevoerd kunnen worden binnen de vereniging. Aanmelden kan via dit formulier. Deelname is gratis.

Programma:

 • 19:00 uur: opening (Gert-Jan Kraaijeveld, Manager Korfbalparticipatie/Roy van Boven, projectleider KorfbalPlus)
 • 19:15 uur: gastspreker
 • 20:00 uur: workshop implementatie KorfbalPlus en KombiFit binnen de vereniging
 • 20:45 uur: inhoudelijke workshops:
  • KorfbalPlus 35 (o.l.v. Kees Vlietstra, projectleider KorfbalPlus 35)
  • KorfbalPlus 60 (o.l.v. Roy van Boven, projectleider KorfbalPlus)
  • KombiFit (o.l.v. Ewout IJsselstein, eigenaar Combi-fit)          
 • 21:15 uur: Praktijksessie* (o.l.v Alain ter Horst/Lois de Korte)
 • 22:00 uur: Afsluiting (Roy van Boven, projectleider KorfbalPlus)

 
*Voor deelname aan deze bijeenkomst dien je sportkleding/schoenen mee te brengen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen via korfbalplus@knkv.nl.

Datum: 7 mei 2019 uur

KombiFit KorfbalPlus35 KorfbalPlus60