KT4: een kijkje achter de schermen

Goede trainers en coaches zijn voor verenigingen van groot belang. Zij zijn bij uitstek dé verbinders, die in staat zijn om mensen hun leven lang te laten korfballen. De hoogst mogelijke opleiding die het KNKV voor trainers en coaches aanbiedt is Korfbal Trainer 4 (KT4).

De opleiding KT4 bestaat uit twintig avonden met masterclasses, intervisiebijeenkomsten, collegiale coaching en praktijksessies. Een groot deel van de opleiding vindt plaats op de werkvloer van de cursist, waar deze begeleid wordt door een praktijkbegeleider en stagedocent. De lopende KT4-opleiding wordt gevolgd door elf cursisten.

Gastdocenten
Naast de in huis volop aanwezige kennis en kunde maakt het KNKV ook gebruik van de expertise van gastdocenten van buiten de korfbalsport. Tineke Bosch, hoofd Opleidingen KNKV: “Marijke Fleuren (EHF en FIH) is expert op het gebied van gender equality, professor Peter Beek (VU) is dat op het terrein van bewegingssturing en motorisch leren en Seán Mallon (KNVB) is dé persoon om de cursisten te laten reflecteren op het coachschap. Het is goed om te zien dat zoveel experts vanuit verschillende geledingen willen bijdragen aan onze KT4-opleiding.”

In oktober stond een cursusavond in het teken van differentieel leren, een belangrijk thema binnen de opleiding. Grotendeels komt dit neer op leren binnen variatie van geboden oefenstof. Waar trainers hun pupillen vroeger leerden hoe ze hun duimen achter de bal moesten houden en hun knieën moesten buigen, dagen ze hen nu uit door te variëren in materialen, ondergrond en regels.

Mastercoach Jan-Sjouke van den Bos en bondscoach Wim Scholtmeijer werden deze avond bijgestaan door Peter Beek, professor aan de VU en dé ontwikkelaar van het differentieel leren. Tijdens deze avond gingen de cursisten zelf met het differentieel leren aan de slag. Waar de ene cursist hockeyknotsen aan de verdedigende partij uitreikte, verkleinde de andere het speelveld en weer een andere paste de regels aan. Bekijk de video voor een indruk van de bewuste avond.

Vervolg
Vrijdag 13 december nemen de KT4-cursisten deel aan de workshop Differentieel Leren tijdens het Nationaal Coach Congres van NLcoach, opleider en belangenbehartiger van trainers en coaches. Deze workshop wordt gegeven door Peter Beek. Vervolgens krijgen de cursisten tijdens de komende Korfbal Challenge (27-30 december) een observatieopdracht bij de verschillende deelnemende teams.

Ook krijgen ze bij hun vereniging bezoek van hun stagedocent en bondscoach Wim Scholtmeijer, waarbij op de persoonlijke leerdoelen en -behoeften gereflecteerd wordt. Vanaf maart vinden de afsluitende vervolgbijeenkomsten plaats en ook deze zijn afgestemd op de behoeften van de cursisten.

2020
Vanaf september 2020 biedt het KNKV weer een nieuwe ronde aan trainersopleidingen aan. Meer informatie over KT2, KT3 en KT4 vind je hier.

Datum: 21 november 2019 uur

Trainer/coach opleidingen