Korfbal voor alle leeftijden? Zeker!

Zeker! Korfbal is een sport voor alle leeftijden. Van jong tot oud, mannen en vrouwen. En om korfbal voor alle leeftijden mogelijk te maken heeft het KNKV een aanbod voor elke leeftijdsfase. Van 3-jarigen tot en met 60-plussers. Het aanbod voor 60-plussers is nieuw, KorfbalPlus 60! Op zondag 30 december kunt u meer te weten komen over deze vorm, dan organiseren we een gratis bijeenkomst KorfbalPlus 60 tijdens de Korfbal Challenge.

Het is een manier van korfballen die toegankelijk is voor zowel de nog actieve en voormalige korfballers, als de niet korfballers. De nog actieve korfballers, die op leeftijd geraken, krijgen met dit aanbod een prachtige kans om bij de vereniging actief te blijven. Deze binding is ook goed voor het kader waarin zij actief zijn of het vrijwilligerswerk dat zij uitvoeren. Voor hen zelf geldt dat zij hun conditie op peil houden en werken aan een gezonde levensstijl.

Dit geldt natuurlijk ook voor de korfballers die al eerder zijn afgehaakt omdat zij geen passend aanbod vonden binnen de sport. Nu kunnen zij weer aanhaken met alle voordelen voor zowel hen persoonlijk als de ontvangende verenigingen.

Fitheid en een gezonde levensstijl maken steeds meer een belangrijk onderdeel uit van de leefstijl van senioren. Daar past KorfbalPlus 60 prima voor de niet-korfballers binnen deze leeftijdsgroep. Ook kan KorfbalPlus 60 een oplossing zijn voor sociale eenzaamheid doordat je de senioren een manier biedt dat helpt om weer actief te worden, gezonder te gaan leven en aansluiting te zoeken bij een groep mensen met dezelfde activiteiten en interesses. Ze kunnen meedoen aan de maatschappij om hen heen.

Voor jou als vereniging zit in KorfbalPlus 60 de toegevoegde waarde in het behouden van leden maar ook in ledenwinst, beter benutten van de accommodatie tijdens daluren, meer vrijwilligers, en extra inkomsten in de kantine. Kortom, KorfbalPlus 60 biedt de verenigingen een goede kans om deze leeftijdsgroep actief te benaderen. Geïnteresseerd? Iets voor jouw vereniging? Zet de eerste stap naar een leven lang korfbal binnen jouw vereniging.

Op zondag 30 december vindt tijdens de Korfbal Challenge een informatiebijeenkomst over deze korfbalvorm plaats. Je hoort hoe KorfbalPlus 60 het beste uitgevoerd kan worden en er wordt ingegaan op hoe KorfbalPlus 60 binnen de vereniging opgezet kan worden. Deelnemen is gratis! En je ontvangt een gratis toegangsbewijs voor de avondwedstrijden van de Korfbal Challenge. Meld je snel aan!  De eerste 10 verenigingen die zich aanmelden ontvangen een welkomspakket, waarin onder anderen een waardebon voor een cursus reanimatie en KorfbalPlus 60 hesjes.

Meer informatie over KorfbalPlus 60 vind je hier Heb je vragen? Neem contact met ons op via korfbalplus@knkv.nl

Datum: 8 november 2018 - 15:15 uur
KorfbalPlus60