Korfbal voor alle leeftijden? Zeker!

Zeker! Korfbal is een sport voor alle leeftijden. Van jong tot oud, mannen en vrouwen. En om korfbal voor alle leeftijden mogelijk te maken heeft het KNKV een aanbod voor elke leeftijdsfase. Van 3-jarigen tot en met 60-plussers. Het aanbod voor 60-plussers is nieuw, KorfbalPlus 60 ! Naast deze nieuwe vorm is er ook het aanbod van KombiFit en KorfbalPlus 35 . Al deze vormen zijn een manier van korfballen die toegankelijk is voor zowel de nog actieve en voormalige korfballers, als de niet korfballers. De nog actieve korfballers, die dreigen te stoppen omdat ze op leeftijd geraken, of niet meer willen voldoen aan de wekelijkse verplichtingen krijgen met dit aanbod een prachtige kans om bij de vereniging actief te blijven. Deze binding is ook goed voor het kader waarin zij actief zijn of het vrijwilligerswerk dat zij uitvoeren. Voor hen zelf geldt dat zij hun conditie op peil houden en werken aan een gezonde levensstijl. Op zondag 30 december kun je meer te weten komen over deze vormen, dan organiseren we een gratis bijeenkomst tijdens de Korfbal Challenge.

Dit geldt natuurlijk ook voor de korfballers die al eerder zijn afgehaakt omdat zij geen passend aanbod vonden binnen de sport. Nu kunnen zij weer aanhaken met alle voordelen voor zowel hen persoonlijk als de ontvangende verenigingen.

Fitheid en een gezonde levensstijl maken steeds meer een belangrijk onderdeel uit van de leefstijl van senioren. Daar passen de genoemde (korfbal)vormen prima voor de niet-korfballers binnen deze leeftijdsgroep. Ook kan aanbod van deze vormen een oplossing zijn voor sociale eenzaamheid doordat je de senioren een manier biedt dat helpt om weer actief te worden, gezonder te gaan leven en aansluiting te zoeken bij een groep mensen met dezelfde activiteiten en interesses. Ze kunnen meedoen aan de maatschappij om hen heen.

Voor jou als vereniging zit in het bieden van een aanbod naast de reguliere competitie de toegevoegde waarde in het behouden van leden maar ook in ledenwinst, beter benutten van de accommodatie tijdens daluren, meer vrijwilligers, en extra inkomsten in de kantine. Kortom, het biedt de verenigingen een goede kans om deze leeftijdsgroep actief te benaderen. Geïnteresseerd? Iets voor jouw vereniging? Zet de eerste stap naar een leven lang korfbal binnen jouw vereniging.

Op zondag 30 december vindt tijdens de Korfbal Challenge een informatiebijeenkomst over deze verschillende (korfbal)vormen plaats. Je hoort van experts en ervaringsdeskundigen hoe KorfbalPlus 35, KorfbalPlus 60 en/of KombiFit het beste uitgevoerd kan worden en er wordt ingegaan op hoe je deze binnen de vereniging kunt opzetten. Ook vindt er een korte demonstratie plaats.
Deelnemen is gratis! En je ontvangt een gratis toegangsbewijs voor de avondwedstrijden van de Korfbal Challenge. Aanmelden is niet meer mogelijk.  

Heb je vragen over de KorfbalPlus vormen of KombiFit? Neem contact met ons op via korfbalplus@knkv.nl

Datum: 28 november 2018 - 14:45 uur

KorfbalPlus60