KNKV-evenement bij jouw vereniging?

Elk jaar vinden er een aantal KNKV-evenementen plaats, die (mede) georganiseerd worden door verenigingen. Het gaat om evenementen zoals NK’s voor de jeugd en RTC-toernooien. Vanaf dit jaar kun je je als vereniging zelf inschrijven voor de organisatie van deze evenementen.

Voorheen werd via de districtsorganisatie gevraagd naar geschikte locaties en verenigingen, die de organisatie graag op zich wilden nemen. Dit jaar gaat het proces op een centrale manier onder de vlag van het Bondsbureau. Inschrijven gaat vanaf nu via dit formulier. Let op: inschrijven kan tot en met 3 februari 2020. Snel daarna zullen de toewijzingen bekend gemaakt worden.

Voordelen organisatie
Het organiseren van een evenement kan een mooi moment zijn om jouw vereniging lokaal of regionaal op de kaart te zetten. Daarnaast geeft de organisatie van een evenement positieve energie waarmee je binding binnen je vereniging kunt creëren.

Verschillende evenementen
In de reeds verzonden brief lees je voor welke evenementen je jouw vereniging kunt inschrijven voor 2020. In de brief staat een overzicht van alle evenementen, onderverdeeld in Talentontwikkeling, Competitie en Schoolkorfbal.

Voorwaarden
Neem voor je jouw vereniging inschrijft goed de nota van de toelichting door met de voorwaarden ten aanzien van de algemene zaken, accommodaties en financiën. Voor de jeugdevenementen mag bijvoorbeeld geen entree worden geheven. Alleen daar waar vermeld mag er entree worden geheven.

Inschrijven
Zorg als je jouw vereniging inschrijft voor een duidelijke motivatie waarom je een evenement wil organiseren. Evenementen gekoppeld aan jubilea genieten in bepaalde gevallen de voorkeur. Je mag je als vereniging inschrijven op meerdere evenementen.

Heb je vragen over de inschrijving of specifieke vragen rondom een toernooi? Dan kun je contact opnemen via competitie@knkv.nl.

Datum: 10 januari 2020 uur