KNKV bestrijdt doping: online voorlichting beschikbaar

Samen met de Dopingautoriteit werkt het KNKV aan een ‘schone’ sport binnen het korfbal. Dit doet het KNKV door met de Dopingautoriteit voorlichting en educatie te bieden aan teams binnen de Regionale Talentencentra (RTC’s), nationale selecties en topkorfbalverenigingen. Het afgelopen jaar gaf de Dopingautoriteit negentien fysieke voorlichtingen voor het KNKV en volgden leden van het KNKV tweehonderdtien E-learnings. Daarmee is het KNKV de bond met de meest afgenomen fysieke educatiesessies. Bij het aantal gevolgde E-learnings neemt het KNKV de derde plek in van de top vijf van bonden. De teller van het aantal positieve dopinggevallen in korfbal bleef op nul.

Dopingovertredingen
Jaarlijks publiceert de Dopingautoriteit het aantal uitgevoerde dopingcontroles en de bijbehorende bevindingen. In 2019 heeft de Dopingautoriteit 3.140 dopingcontroles uitgevoerd. In twaalf gevallen was sprake van een dopingovertreding (aanwezigheid van een of meer verboden stoffen). Daarnaast werden drie andere mogelijke overtredingen vastgesteld. De meeste overtredingen werden vastgesteld in de krachtsporten. Bij korfbal is geen dopingovertreding geconstateerd.

Voorlichting en educatie
Om een dopingvrije sport te realiseren zorgt het KNKV samen met de Dopingautoriteit voor goede educatie en voorlichting op gebied van doping zowel met fysieke educatiesessies als met E-learning modules. De fysieke sessies zijn bedoeld voor (aankomend) topsporters, trainer/coaches en overige begeleiders zoals sportartsen en -fysiotherapeuten.

In 2019 heeft de Dopingautoriteit in totaal drieëntachtig educatiesessies voor (aankomende) topsporters, veertien voor trainer-coaches en zeven voor overige begeleiders verzorgd. Voor het KNKV zijn de sessies gegeven aan de nationale teams van U19 en U17, negen RTC teams en de naar de Korfbal League gepromoveerde selecties van KV Tempo en GG/IJskoud de beste.

De infographic -gepubliceerd door de Dopingautoriteit- over de topsport educatiecijfers kun je hier bekijken. KNKV-directeur Kees Rodenburg: "Ik ben blij met de inspanningen van onze talenten- en topteams om te investeren in de spelregels voor een schone sport. Dit voorkomt onnodige - en in een heel enkel geval wellicht bewuste - dopingovertredingen. Deze goede samenwerking met de Dopingautoriteit zetten we dan ook met volle overtuiging door."

E-learningplatform
Vanwege de uitbraak van het coronavirus en de bijhorende maatregelen vinden er de komende tijd geen fysieke educatiesessies plaats. Wel is een E-learningplatform beschikbaar. Het e-learningplatform is toegankelijk voor iedereen. Wil je bijvoorbeeld meer weten over de dopingregels, dopingcontroles en risico’s voor onbewust dopinggebruik? Meld je dan aan. Na aanmelding kun je één of meerdere modulen naar keuze doorlopen. Heb je een module doorlopen, dan ontvang je een certificaat.

Dopingautoriteit
De Dopingautoriteit -opgericht op 1 januari 2019- wil een dopingvrije sport in Nederland realiseren. De Dopingautoriteit voert verschillende taken uit ter bestrijding van de doping in de sport, dit in overeenstemming met de Wereld Anti-Doping Code. Voor de uitvoering werkt de Dopingautoriteit samen met vele nationale en internationale organisaties, waaronder het KNKV.

Meer informatie over doping en de Dopingautoriteit vind je op de website: www.dopingautoriteit.nl

Datum: 12 april 2020 uur

Korfbal