Kees Rodenburg over NRC-artikel dopinggebruik

Dit weekend komt NRC met een artikel over en met Sven van Baggum, die eind 2016 als speler van DSC - destijds actief in de Korfbal League - tegen de lamp liep bij een dopingcontrole. In dit artikel, met online de titel ‘Een derde van alle dopingzondaars gebruikte drugs: ‘Ik presteer écht niet beter van een snuif coke’ gaat Van Baggum uitgebreid in op zijn schorsing en de nasleep ervan.

Van Baggum testte drie jaar geleden positief, nadat hij twee weken ervoor cocaïne had gebruikt tijdens een avond stappen. Zijn relaas past bij de aanleidende conclusie van NRC, dat bijna een derde van alle positieve dopingtests in Nederland van de afgelopen tien jaar het gevolg waren van drugs.

‘Dit blijkt uit een analyse van jaarverslagen van de Nederlandse Dopingautoriteit door NRC. Recreatieve drugs zijn verboden omdat ze sportprestaties positief kunnen beïnvloeden en slecht zijn voor de gezondheid. Volgens Herman Ram, voorzitter van de Dopingautoriteit, zijn veel van dit soort overtredingen echter “onbedoelde bijvangst”. De dopingorganisatie wil sporten zuiver en eerlijk houden, maar sporters daarbuiten niet verbieden recreatieve drugs te gebruiken’, zo valt te lezen in NRC.

KNKV volgt WADA, bewustwording uitdaging
Ingaand op de genoemde schorsing van Van Baggum legt KNKV-directeur Kees Rodenburg uit  dat het KNKV het reglement van wereldantidopingagentschap WADA volgt. “Zoals in principe alle bij het IOC aangesloten sporten dat doen. Naar aanleiding van de positieve test van Van Baggum heeft het bondsbestuur hem indertijd op verzoek van de Dopingautoriteit voorlopig geschorst. Uiteindelijk heeft de onafhankelijke tuchtcommissie van het KNKV hem een schorsing van vijftien maanden opgelegd. De ingangsdatum van die schorsing was de dag waarop de voorlopige schorsing was ingegaan.” Rodenburg voegt toe: “Dopinggevallen worden dus gemeld en per geval bekeken. Het KNKV steunt het beleid van een eerlijke en gezonde sport.”

In bredere zin geeft Rodenburg aan dat er vier categorieën doping zijn: prestatiebevorderende middelen, medicijnen, supplementen en genotsmiddelen (party drugs), die op de dopinglijst staan. “In het artikel staat dat vooral in sporten waar doping als minder relevant wordt gezien, bewustwording lastig is. Dat is inderdaad een uitdaging. Op het oog hebben wij geen dopingprobleem. Daarom is het extra belangrijk om - naast natuurlijk het niet gebruiken van verboden prestatiebevorderende middelen – te voorkomen dat je iets fout doet met medicijnen, supplementen en genotsmiddelen. Doe je wel iets fout, dan kan dit dus grote consequenties hebben, zoals uit het verhaal van Van Baggum is gebleken.”

Controles en voorlichting
Per jaar vinden er binnen het korfbal dertig à veertig dopingcontroles plaats. “Dit is inclusief de controles van internationals buiten de reguliere competitie om. Na het incident eind 2016 zijn er verder geen incidenten geweest”, aldus de directeur. Dopingcontroles worden vooral uitgevoerd in de Korfbal League, maar kunnen in theorie ook bij een team in een lagere klasse worden afgenomen. Rodenburg: “Onder andere om die reden doen we als bond ons best om verenigingen, begeleiding en spelers zo goed mogelijk voor te lichten. Jaarlijks worden de Korfbal Leagueverenigingen geattendeerd op het belang van dopingvoorlichting. Zo bemiddelde het KNKV dit jaar dat beide Korfbal Leaguedebutanten een voorlichtingsavond kregen, verzorgd door de Dopingautoriteit. Onze vier nationale teams – TeamNL Korfbal, Talent TeamNL Korfbal, U19 en U17 - krijgen jaarlijks voorlichting en dit geldt sinds kort ook voor onze RTC-selecties U19.”

Daarbij is het belangrijk om te benoemen dat ook een procedurefout een sporter duur kan komen te staan. Rodenburg: “Je moet meewerken aan een dopingcontrole en wel op een correcte wijze. Word je geschorst, dan is dat in principe voor vier jaar en in die tijd mag je niet georganiseerd sporten of trainen binnen een vereniging of team. Dat dit grote gevolgen heeft voor je sportieve carrière en privésituatie, moge duidelijk zijn.”

Juridische hulp
Tenslotte wijst Rodenburg op de recent in het leven geroepen voorziening van NOC*NSF, die topsporters ondersteuning biedt bij complexe en daardoor vaak dure doping- en matchfixingszaken. “Spelers en speelsters uit de Korfbal League kunnen hier gebruik van maken, mits - en dat geldt voor alle topsporters - ze een rechtsbijstandsverzekering hebben afgesloten. Ons advies aan onze topsporters is dus ook om zo’n rechtsbijstandsverzekering af te sluiten. Én: om de voorlichtingsmogelijkheden van de Dopingautoriteit te benutten, zodat je nooit voor ongewenste verrassingen komt te staan."

Meer informatie
Het KNKV staat pal voor een schone sport. Voor meer informatie over het KNKV-beleid inzake doping, kijk hier.

Datum: 7 december 2019 uur

Korfbal League Medisch