Informatieplicht Energiebesparing voor sportclubs

Verbruikt jouw vereniging minimaal 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas? Weet je niet hoeveel jouw vereniging verbruikt? Let dan op!

Als vereniging ben je verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Dit is de energiebesparingsplicht. In 2019 komt daar de informatieplicht bij!
Vanaf 1 juli 2019 treedt de Informatieplicht Energiebesparing in werking. Dat betekent dat elke sportvereniging met een verbruik van minimaal 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas vóór 1 juli 2019 moet doorgeven welke energiebesparende maatregelen zijn getroffen. Over het algemeen zijn dat grote sportclubs met een aanzienlijke buitenaccommodatie.

Weten of jouw vereniging aan de informatieplicht moet voldoen? De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) heeft een overzichtelijk stappenplan gemaakt om vast te stellen of ook jouw club aan de informatieplicht moet voldoen.
Meer informatie over en het rapporteren van de Energieplicht lees je op sport.nl/voorclubs.

 

 

Datum: 8 april 2019 uur

Accommodatie Bestuurders