Iedere korfballer heeft talent

De afgelopen zes weken waren er ruim tweehonderd bestuurders en overige kaderleden aanwezig bij de Breek-de-Week-bijeenkomsten over talentontwikkeling. Kees Rodenburg vertelde waar verenigingen rekening mee moeten houden bij teamindelingen om te zorgen dat alle korfballers zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen. Hij besprak zeven uitgangspunten en ging in op relevante vragen als ‘Welke invloed heeft het als spelers al vroeg overstappen naar een hoger team of andere vereniging?’

“Het was een goede inhoudelijke avond die een verfrissende kijk bood qua talent, ontwikkeling en hoe te kunnen denken als bestuur. De uitgangspunten werden goed onderbouwd. Het was interessant om te horen hoe andere verenigingen met bepaalde zaken omgaan en goed om gemeenschappelijke issues te bespreken”, aldus één van de deelnemers. Een andere deelnemer vult aan: “De vraagstukken en ervaringen tussen grote en kleine verenigingen verschillen. Ook voor ons als kleine vereniging werden hele relevante issues besproken.”

De zeven uitgangspunten van Rodenburg
Volgens Kees Rodenburg zijn er zeven zaken die een positief effect hebben op talentontwikkeling. Voor verenigingen heeft hij de volgende tips: “Start heterogene E- en F-teams, voer geen actief beleid om D- en C-jeugd van andere verenigingen aan je te binden, laat talenten eerst binnen je eigen vereniging alle mogelijke routes doorlopen voor ze naar een andere vereniging gaan en bekijk de geadviseerde onder- en bovengrenzen per leeftijd en per geslacht voor talenten met de ambitie om Korfbal League te spelen.” Hier lees je meer over deze vier uitgangspunten, de geadviseerde leeftijdsgrenzen en de overige drie uitgangspunten.

Datum: 28 februari 2020 uur

Talentontwikkeling Vereniging Centraal