Het sportakkoord; doe mee binnen jouw gemeente

Het Nationaal Sportakkoord krijgt inmiddels in veel gemeenten al gestalte met een lokaal sportakkoord. Hier lees je hoeveel gemeenten er begin december bezig zijn met het opstellen en sluiten van sportakkoorden. Wat betekent het Sportakkoord voor jou als bestuurder van de vereniging? En wat kan het KNKV daarin voor jouw vereniging betekenen?

Als sportvereniging heb je te maken met veel uitdagingen. Hoe houd je je vereniging vitaal? Met voldoende vrijwilligers en tevreden sporters? Hoe speel je met je vereniging in op de veranderingen lokaal en in de maatschappij?Jouw vereniging is niet de enige met die vragen. Veel verenigingen zoeken naar manieren om toekomstbestendig te blijven. En dat vindt de Rijksoverheid en de gezamenlijke sport heel belangrijk, want verenigingen zijn de basis voor sportend Nederland. Bij verenigingen sporten we met plezier en ontmoeten we elkaar. En zo zorgen we er met zijn allen voor dat meer mensen met plezier sporten en bewegen. De minister van Sport (ministerie van VWS), de gemeenten (Vereniging Sport en Gemeenten) en de sportbonden (NOC*NSF) hebben samen met de provincies, tal van maatschappelijke organisatie en bedrijven een Nationaal Sportakkoord gesloten.  

Wat is het Sportakkoord?
Het doel van het Sportakkoord is om de organisatie en de financiën van de sport toekomstbestendig te maken. Het Sportakkoord is er op gericht om sport zo leuk en toegankelijk mogelijk te maken voor álle Nederlanders, in álle levensfasen. Om dit te realiseren is het belangrijk dat op lokaal en regionaal niveau een lokaal sportakkoord gesloten wordt. Binnen het Sportakkoord zijn zes ambities geformuleerd. Vijf ambities zijn uitgewerkt in een deelakkoord: Inclusief sporten en bewegen, Duurzame sportinfrastructuur, Vitale aanbieders, Positieve sportcultuur, Van jongs af aan vaardig in bewegen. Meer hierover lees je op www.allesoversport.nl/sportakkoord.  

Hoe werkt het Sportakkoord?
Het filmpje hierboven legt de werkwijze van het Sportakkoord al goed uit. Elke gemeente die meedoet wijst een onafhankelijke sportformateur aan. Deze vormt een lokale gelijkwaardige alliantie van sportverenigingen, gemeente en andere maatschappelijke organisaties. Samen bepalen deze partijen de ambities in jouw gemeente voor het lokale sportakkoord. Bovendien krijgt elke gemeente met een sportakkoord vanuit de gezamenlijke sport een Adviseur Lokale Sport. Deze adviseur staat sportclubs bij in het maken en uitvoeren van het akkoord. Tijdens de uitvoering van het lokale Sportakkoord wordt op verschillende manieren geïnvesteerd in sport binnen jouw gemeente; o.a. door het beschikbaar stellen van services en diensten om clubs sterker te maken. De Lokale Sport Adviseur helpt jou met kiezen wat voor jouw club goed is. 

Het is voor jou als bestuurder goed om aan te sluiten bij het lokale Sportakkoord. Zo kun je werken aan de toekomst van jouw vereniging en/of meedenken over de toekomst van sport en sportverenigingen in jouw gemeente. De verenigingsadviseurs van het KNKV kunnen je hierbij adviseren en helpen. Zij kunnen een goede invulling geven bij vraagstukken en direct of indirect de verbinding maken richting de gemeente. Neem contact op met de KNKV verenigingsadviseurs via verenigingcentraal@knkv.nl.

Meer informatie over het sportakkoord vind je op www.sport.nl/sportakkoord

Meer informatie over Vereniging Centraal en de verenigingsadviseurs vind je hier

 

 

Datum: 11 juli 2019 uur

Bestuurders Vereniging Centraal