Het preventieakkoord, wat betekent dat voor de sport en korfbalverenigingen?

Op 23 november was Gert-Jan Kraaijeveld namens het KNKV aanwezig bij de ondertekening van het Nationaal Preventieakkoord. Een akkoord waar meer dan 70 verschillende organisaties, zoals koepelorganisaties in de zorg, bedrijven, gemeenten en onderwijsinstellingen zich gezamenlijk gaan inspannen om Nederland gezonder te maken.

Het Preventieakkoord bestaat uit een uitgebreid pakket aan afspraken en maatregelen over het terugdringen van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Het wordt een integraal plan op de drie genoemde gebieden waar verenigingen ondersteuning bij kunnen ontvangen. Zo is het de bedoeling dat in het jaar 2020 een derde van de sportverenigingen rookvrij is. Dat zijn zo’n 2.500 sportverenigingen met buitenruimtes. In 2025 moeten nagenoeg alle 7.500 sportverenigingen rookvrij zijn. Ook moeten vanaf 2020 minimaal 2.500 sportvereniging gezonde voeding aanbieden aan hun leden en bezoekers.

Het akkoord is vorige week getekend op ambities en doelstellingen. De exacte uitvoering, de operationele kant, kan nu verder uitgewerkt worden.

Bekijk hier de afspraken die in het Preventieakkoord zijn gemaakt.

Datum: 29 november 2018 uur

Beleidszaken Korfbal