Enquête zaalcompetitie 2020/2021

In de update van dinsdag 7 april heeft het KNKV enkele besluiten gecommuniceerd over de afwikkeling van de competitie 2019/2020. Hierin is voor de komende zaalcompetitie de mogelijkheid genoemd om een klasse toe te voegen tussen de Korfbal League en Hoofdklasse én tussen de Reserve Korfbal League en Reserve Hoofdklasse.

De invoering van een extra klasse betekent een wijziging in de competitiestructuur. Het Bondsbestuur wil, voordat het hier een besluit over neemt, de verenigingen en Bondsraadsleden raadplegen, omdat normaliter een wijziging als deze loopt via de strategische cyclus. Om die reden heeft het Bondsbestuur ervoor gekozen om de verenigingen en Bondsraadsleden te raadplegen middels een enquête, die 9 april uitgestuurd is naar de voorzitters en secretarissen van de verenigingen en naar de Bondsraadsleden.

Wat levert het invoeren van een tussenklasse op?
Het mogelijk invoeren van een extra klasse zorgt voor twee effecten. In de eerste plaats vindt hierdoor geen degradatie (*) plaats in de standaardklassen. Ten tweede stromen er meer teams naar een hoger niveau door. Dit laatste komt, omdat bij het huidige besluit enkel de promotie/degradatieregeling wordt toegepast, terwijl er bij de invoering van een extra klasse meer plaatsen op een hoger niveau vrijkomen, waardoor er meer doorstroming ontstaat. Kortom: het invoeren van deze tussenklasse zorgt over de gehele competitie voor minder zogeheten ‘nadelige sportieve schade'.

(*) Afwikkeling promotie & degradatie Korfbal League (en dus ook Reserve Korfbal League) buiten beschouwing latend.

Meer specifiek
Bij een reguliere promotie- en degradatieregeling voor het zaalseizoen 2019-2020 zijn er - conform het bestuursbesluit - diverse teams, die in de nog resterende wedstrijdronden een promotieplek hadden kunnen behalen of een degradatieplek hadden kunnen ontlopen en die met het huidige bestuursbesluit nu dus niet promoveren of wel degraderen.

Met de invoering van een tussenklasse met tien teams, ontstaat er op de niveaus onder de tussenklasse extra ruimte, waardoor daar meerdere teams promoveren en geen enkel team degradeert.

In de huidige opzet van het topkorfbal spelen 26 teams, in de opzet met de tussenklasse zijn dat er 36. In de huidige opzet van het wedstrijdkorfbal spelen 284 teams, in die met de tussenklasse zijn dat er 274.

Voorbeeld
Een team, dat in de huidige tweede klasse uitkomt, speelt nu op het vijfde niveau van Nederland. Qua positie is zo’n team: tussen het 117e en 188e team van Nederland.

Een huidige nummer 7 uit de tweede klasse, die nog kans op lijfsbehoud had, maar conform het bestuursbesluit degradeert, handhaaft zich bij de invoering van de tussenklasse. Zo wordt er recht gedaan aan de niet gespeelde resterende rondes. Zo’n team komt dan dus volgend seizoen alsnog uit tegen teams van het niveau, waar het dit seizoen ook tegen uit kwam. Enkele tweedeklassers, die bij het uitspelen van de competitie nog hadden kunnen promoveren, promoveren bij de invoering van een tussenklasse ook daadwerkelijk. Daarmee wordt dus ook recht gedaan aan de promotiekansen van deze teams.

Na de invoering van de tussenklasse is de tweede klasse het zesde niveau van Nederland. Qua positie is zo’n tweedeklasser dan: tussen het 127e en 198e team van Nederland.

Welke uitgangspunten gelden er bij de mogelijke invoering?

Standaardteams (senioren)
-Tussen de Korfbal League en Hoofdklasse komt een klasse, die tien ploegen telt.
- Geen enkel senioren standaardteam in het top- of wedstrijdkorfbal degradeert uit de huidige klasse (*). Enige uitzondering is vrijwillige degradatie.
- Vanuit de lagere standaardklassen vindt meer doorstroming plaats dan bij het besluit ‘huidige stand = eindstand’. Naast de nummers 1 promoveren in sommige gevallen ook de (beste) nummers 2 en/of 3.
- Deze doorstroming vindt plaats op basis van de huidige reglementering voor promotie, op basis van ‘huidige stand = eindstand’.

(*) Afwikkeling promotie & degradatie Korfbal League (en dus ook Reserve Korfbal League) buiten beschouwing latend.

Reserveteams (senioren)
- De koppeling van de Reserve Korfbal League met de Korfbal League blijft gehandhaafd.
- Tussen de Reserve Korfbal League en Reserve Hoofdklasse komt een klasse, die tien ploegen telt. - Deze tussenklasse telt geen automatische koppeling.
- Vanuit de lagere Reserve seniorenklassen vindt meer promotie plaats en minder degradatie dan bij het besluit ‘huidige stand = eindstand’.
- Deze doorstroming vindt plaats op basis van de huidige reglementering voor promotie, op basis van ‘huidige stand = eindstand’.

Hoe lang blijft de tussenklasse?
De tussenklasse blijft in ieder geval twee seizoenen gehandhaafd. Na het eerste seizoen (2020/2021) vindt een evaluatie plaats. Dan zal besloten worden wat er met ingang van het seizoen 2022/2023 gebeurt en welke promotie- en degradatieregeling dus geldt voor de afwikkeling van het seizoen 2021/2022.

Hoe ziet de promotie- en degradatieregeling voor komend seizoen eruit?
Het is nu nog niet bekend hoe de promotie- en degradatieregeling voor het seizoen 2020/2021 eruit gaat zien. Dit, omdat hiervoor eerst een besluit over de competitiestructuur nodig is.

Hoe kunnen verenigingen en Bondsraadsleden hun mening aan het KNKV doorgeven?
Alle voorzitters van de vereningen en alle Bondsraadsleden hebben een e-mail ontvangen met daarin nadere informatie en een link naar de enquête. Zij dienen de meegezonden, unieke code in te vullen. Zonder deze code wordt het betreffende antwoord niet meegenomen.

Het KNKV hecht waarde aan de mening van alle betrokken verenigingen en alle Bondsraadsleden. Daarom vragen we alle voorzitters en Bondsraadsleden om deze enquête in te vullen. Dit kan tot en met 16 april. Deze termijn is zo kort, omdat de verenigingen moeten kunnen beginnen met de inhuur van de zaalaccommodatie voor de zaalcompetitie 2020/2021 en daarvoor is een tijdige zaalindeling noodzakelijk. De resultaten van de enquête worden besproken in het Bondsbestuur. Het besluit over een mogelijke invoering van een tussenklasse wordt vervolgens zo snel mogelijk bekend gemaakt.

Met vragen over deze enquête kan contact opgenomen worden via competitie@knkv.nl.

Datum: 11 april 2020 uur

Competitie