De Korfrakkers Arbitrageproof

Met te weinig scheidsrechters, een commissie arbitragezaken die slechts één persoon telde en onvoldoende beleid, was de noodzaak tot ontwikkeling op dit onderwerp groot. Alle reden voor De Korfrakkers om flink aan de slag te gaan met het beleid rondom arbitragezaken. 

Na een tijd hard werken, waarbij Saskia Steenbakkers een belangrijke stimulerende factor was, is nu een structureel beleidsplan 2017-2020 opgesteld, staat er een volwaardige arbitragecommissie en zijn de eerste doelstellingen behaald. Trots nam zij daarom op zaterdag 6 mei het certificaat ‘Arbitrageproof’ in ontvangst uit handen van Hendrik Jan Brandsma, projectmedewerker verenigingsarbitrage van het KNKV. De Korfrakkers gaat de komende tijd vol enthousiasme verder om de opgestelde doelstellingen verder vorm te geven en te behalen.

Wil jij met jouw vereniging ook aan de slag met verenigingsarbitrage?
Neem dan contact op met de projectmedewerker verenigingsarbitrage Hendrik-Jan Brandsma.
Hendrik-Jan verzorgt op verzoek (gratis) ondersteuningsavonden verenigingsarbitrage bij verenigingen die in willen zetten en zich positief opstellen ten opzichte van Arbitrage.

Voor meer informatie kan je terecht op deze site onder ‘je vereniging arbitrageproof'.

Datum: 8 mei 2017 uur

Arbitrage